Управління економічним ризиком

Тема: Основні засади та способи управління економічним ризиком

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

Наявна наступна інформація стосовно холдингової компанії “Петрус”.

Створена: 2000 р.

Сфера діяльності: виробництво алкоголю, кондитерських виробів, імпорт продуктів харчування, косметики і парфумерії.

Штат: 3228 чол.

Обсяг продажу в 2004 р.: за оцінками газети БІЗНЕС, $70 млн.

Склад холдингу: Черкаська бісквітна фабрика (ООО “Світ ласощів”), Шполянська кондитерська фабрика, Золотоноський ЛВЗ “Златогор”, Лужанський ЛВЗ, Млієвська птахофабрика, Звенигородський КХП, АТ “Атомпромкомплекс”, Семеренківські сади, ліцензовані митні склади.

В управлінні компанії торгові марки: “Златогор”, “Статус”, “Спелая”, “Чекушка”, “Давній рецепт”, “Світ ласощів”, “Домашнє свято”, “Именины сердца”.

Структура ХК “Петрус” по обороту напрямків діяльності, %: горілчаний 43%; кондитерський – 41%, косметика – 10%, інші – 6%.

Діяльність розпочато у 1992 році, і це був імпорт німецької косметики, потім поставка продукції голандських виробників (від пива до продуктів кондитерської групи), імпортування тютюнової та алкогольної продукції. Підприємство у певний період володіло суттєвою часткою імпортованої „кондитерки”. Поступово почали виробляти самі алкогольну та кондитерську продукцію. Зараз продовжує імпортувати італійську та французьку космтику.

Зараз до складу холдингу входить Золотоноський та Лужанський лікерогорілчані заводи.

За оцінками “Укрспирта”, холдинг входить до п’ятірки лідерів. Компанія виробляє 4,5-5 млн пляшок алкогольної продукції в місяць. За останні роки приріст обсягів виробництва холдинга складає 300%. В 2005 году планируємо збільшити обсяги виробництва горілки в 2 рази.

Керівництво намагається не використовувати особливо масштабного переливання коштів із одного напрямку бізнесу в інший. Дотування допускається. Зокрема, після закупівлі птахофабрики виникла потреба в її переобладнанні сучасними системами та створення умов для роботи. Зараз це підприємтсво із суперсучасним обладанням, містить 200 тис. курей одночасно. Спочатку планувалось використання птахофабрики для забезпечення потреб бісквітної фабрики, але тепер на її потреби йде менше половини яєць. Фабрика вже входить до десятки лідерів на ринку, протягом 2005 року планується вдвічі збільшити кількість поголов”я та увійти до першої п”ятірки. Також у 2003 році існувала необхідність додувати бісквітне виробництво. Прибутки від реалізації горілки і косметики дозволяли це робити, завдяки чому кондитерське виробництво було збережене.

Найбільш прибутковий сегмент у діяльності холдинга – горілчаний, але і найбільш складний. Тут існує жорстка конкуренція, великі рекламні бюджети, наявність значного тіньового сегменту ринку. „Підводні камені” цієї діяльності керівництво холдингу виділяє такі: необхідність управління якістю щодня на кожному етапі виробництва, маркетингова діяльність щодо позиціонування торгової марки.

Розповсюдженням та збутом продукції холдинг займається без посередників-дистрибуторів. Збутом керує центральний офіс, якому підпорядковані регіональні офіси, в кожному створені команді координаторів та супервізорів (140-150 чол). Їх основне завдання – виставити продукцію для споживача у відповідності до наших стандартів. Відпрацьована система обліку та звітності для чіткого моніторингу обсягу продажу по всій Україні.

Зараз розвивається преміум-сегмент горілчаного ринку, де рентабельність 50-60%, в той час коли в середньому ціновому сегменті рентабельність 10-12%. Холдинг виводить на ринок нову торгову марку „Статус” саме в цьому сегменті.

Компанія визнає приоритетним внутрішній ринок, але разом з тим, обсяг експорту бісквітів збільшився на 340%, горілки – на 100%. У 2005 році планується розвивати цей напрямок та залучати значну частину фінансів для просування продукції на зовнішній ринок.

Джерело інформації: інтернет.

Завдання: На основі наведеної вище інформації про діяльність холдингової компанії „Петрус” здійснити якісний аналіз ризику та визначити способи управління ризиком, що використані керівництвом компанії по кожній із груп ризиків.

Рекомендації до виконання завдання:

Доцільно систематизувати подану інформацію відповідно до цілей аналізу. Отже, компанія реалізує свою діяльність за різними напрямками:

— виробництво та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках горілчаної продукції;

— виробництво та реалізація кондитерських виробів на внутрішньому та зовнішньому ринках;

— виробництво та реалізація продукції птахофабрики на внутрішньому ринку;

— імпорт косметичної продукції.

Таким чином, основними ризиками, що притаманні діяльності холдинга будуть Виробничий та комерційний.

Виробничий проявляється у сфері виробництва горілчаної продукції, бісквітів, продукції птахівництва.

Основні чинники тут доцільно розподілити за товарними групами, оскільки виробничий процес має спільні риси у різних сферах, але специфікою зневажати не можна. Зауважимо, що запропоновані групи можна доповнити, але не вказані чинники на наш погляд мають менше значення у господарській діяльності, що розглядається.

Основні чинники ризику у виробництві горілки для ХК „Петрус”:

— ризики, що пов’язані із дотриманням стандартів якості продукції;

— якість тари та ступені захисту продукції

— ризики, що пов’язані із створенням (розробкою) нових видів продукту.

Основні чинники ризику у кондитерському виробництві:

— якість сировини та стабільність цін на неї:

— дотримання технологічного процесу;

— якість пакувального матеріалу та обладнання.

Основні чинники ризику у роботі птахофабрики:

— дотримання технологічного процесу утримання поголів’я птиці;

— якість та ціна корму;

— зміни у структурі собівартості продукції через нестабільність державної політики щодо сільськогосподарських виробників.

Доцільно розглянути групи керованих і некерованих чинників. У даному випадку в діяльності компанії до Некерованих можна віднести:

— тіньовий сегмент ринку горілки;

— робота державних органів по боротьбі із нелегальним виробництвом і збутом цієї групи товарів;

— падіння платоспроможності населення, що суттєво зменшить попит на групу товарів преміум-сегменту;

— законодавче регулювання алкогольної галузі;

— рівень конкуренції у всіх сегментах ринку

Керованими для компанії будуть такі чинники:

— використання ступенів захисту продукції з метою її ідентифікації споживачем;

— розробка нових видів товарів та розширення асортименту продукції;

— удосконалення технологічного процесу;

— вибір постачальників сировини та тари.

Комерційні ризики проявляються у процесу збуту всіх товарних груп.

В аспекті реалізації продукції можна доцільно виділити внутрішні та зовнішні чинники комерційного ризику, адже компанія діє на внутрішньому та зовнішньому ринках.

До Зовнішніх чинників можна віднести:

— платоспроможність населення (за оцінками експертів, це вплине не обсяги реалізації всіх товарів, крім сегменту дешевої горілки);

— конкуренція в усіх сегментах ринків;

— податкова політика держави (що впливає на рівень цін);

Внутрішні чинники:

— маркетингова стратегія та позиціонування товарів на ринку;

— формування рекламного бюджету та рекламної кампанії;

— вибір ринків збуту;

— якість моніторингу обсягів продажу по всіх регіонах, де реалізується продукція;

— врахування обмеження термінів реалізації продукції, що швидко псується (м’ясо птиці, бісквіти).

Також на діяльність підприємства мають суттєвий вплив група чинників ризику, що пов’язані із реалізацією експортно-імпортних операцій:

— валютний ризик;

— ризики, що притаманні економіці країни-експортера;

— ризики, що пов’язані із митним регулюванням з боку держави та ін.

Керівництво підприємства використовує такі способи управління основними групами ризиків як диверсифікація та попередження ризику.

Зокрема, диверсифікацію президент ХК вважає на даний момент часу кращим варіантом для компанії.

Структура діяльності за видами має такий вигляд:

Горілчаний — 43%; кондитерський – 41%, косметика – 10%, інші – 6%.

Слід зауважити, що свідомо обрані такі види діяльності, які тісно не пов’язані між собою. Якщо в одному сегменті ринку продукція не дуже успішна, є можливість бути досить успішними в інших сегментах ринку з іншою продукцією. Компанія, що отримує прибутки, завжди може якісно змінювати стратегію в усіх напрямках (якщо вбачає у цьому потребу).

Стосовно комерційного ризику обрано стратегію попередження його. Саме через формування власної мережі, що доводить продукцію до полиць магазинів, вдається уникнути впливу цілого ряду чинників ризику, що пов’язані із роботою із посередниками. Крім того, створена мережа також здійснює моніторинг рівня продаж у регіоні та слідкує за попитом на продукцію. Такі заходи мають на меті попередження дії дуже широкої групи чинників ризику (наприклад, компанія може вчасно відреагувати на падіння попиту на одну товарну групу та збільшити обсяги реалізації того виду продукції, що має найбільший попит у даний момент часу), а також дозволяють прогнозувати динаміку попиту на товари по регіонах в залежності від різних факторів.

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Задачи по экономическим темам. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *