Завдання по бухгалтерському обліку з рішеннями

Завдання 1

Підприємство (платник податку на прибуток і ПДВ) уклало з директором (не СПД) договір оренди легкового автомобіля. Орендну плату – 3000 грн. – щомісячно перераховує на зарплатну картку керівника. Витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля, покладено на орендатора. Крім цього, директор застрахував від свого імені авто по КАСКО і виніс рішення про відшкодування витрат в сумі 5000 грн. за рахунок підприємства. Пізніше він надав до бухгалтерії звіт про використання коштів, наданих під звіт про купівлю 50 л бензину за ціною 5,64 грн. за літр, у т. ч. ПДВ, і про сплату планового технічного обслуговування на суму 900 грн., у т. ч. ПДВ.

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

Розв’язання завдання:

Таблиця 1

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Нараховано орендну плату за автомобіль

92

685

3000

2

Утримано ПДФО

685

641/ ПДФО

450

3

Перераховано ПДФО до бюджету

641/ ПДФО

311

450

4

Перераховано орендну плату на картрахунок керівника

685

311

2550

5

Визнано заборгованість по відшкодуванню директору витрат на страхування, у т. ч. в сумі ПДФО (5000*1,176471*15 %)

949

685

5000

949

685

882,35

6

Утримано ПДФО

685

641/ ПДФО

882,35

7

Перераховано ПДФО до бюджету

641/ ПДФО

311

882,35

8

Виплачено директору відшкодування витрат на страхування з каси підприємства

685

301

5000

9

Затверджено звіт про використання коштів, наданих під звіт про купівлю бензину і про оплату технічного обслуговування:

92

372

985

— вартість без ПДВ (4,7*50+750)

— сума ПДВ

641/ ПДВ

372

197

10

Погашено заборгованість по підзвітних сумах

372

301

1182

Завдання 2

В звітному періоді торгівельне підприємство – платник податку на прибуток і ПДВ продало раніше куплені товари на суму 36000 грн., у т. ч. ПДВ. Собівартість реалізованих товарів становить 20000 грн. Його філія – платник податку на прибуток в цьому ж звітному періоді придбала товари за 24000 грн., у т. ч. ПДВ, і частину куплених раніше товарів продала за 30000 грн., у т. ч. ПДВ, облікова вартість реалізованих товарів становить 18000 грн. За підсумками операцій, проведених філією, за звітний період виник ПДВ до сплати. Його суму філія перерахувала головному підприємству (ГП).

Розв’язання завдання:

Таблиця 2

№ з/п

Зміст операції

Облік у ГП

Облік у філії

Сума, грн.

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Оприбутковано товар, придбаний філією

281

631

20000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

4000

3

Погашено заборгованість перед постачальником товарів

631

311

24000

4

Відображено реалізацію товарів філією

361

702

30000

5

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

5000

6

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

18000

7

Надійшли на поточний рахунок філії грошові кошти від покупця

311

361

30000

8

Відображено реалізацію товару ГП

361

702

36000

9

Відображені податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

6000

10

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

20000

11

Надійшли на поточний рахунок кошти за реалізовані товари

311

361

36000

12

Переведено з філії до ГП в кінці звітного періоду суму податкового кредиту (згідно операції 2)

641

683

683

641

4000

13

Переведено з філії до ГП в кінці звітного періоду суму податкового зобов’язання з ПДВ (згідно операції 5)

683

641

641

683

5000

14

Перераховано суму податкового зобов’язання з ПДВ (різниця між 2 і 5 операціями)

311

683

683

311

1000

15

Сплачено ПДВ до бюджету (операція 9 + операція 14)

641

311

7000

Завдання 3

Сільськогосподарське підприємство звернулося до Агентства з ідентифікації і реєстрації тварин з проханням ідентифікувати 7 телят. Вартість послуг – 336 грн., у т. ч. ПДВ.

Розв’язання завдання:

Таблиця 3

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перераховано кошти Агентству з ідентифікації і реєстрації тварин

371

311

336

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

56

3

Віднесено послуги з ідентифікації телят на виробництво

23

685

280

4

Списано податковий кредит з ПДВ

644

685

56

5

Здійснено взаємний залік заборгованостей

685

371

336

Завдання 4

Підприємство вирощує яблуневий сад, однак дерева ще не плодоносять. Саджанці враховані за вартістю 30000 грн., витрати на їх доставку і розвантаження становлять 4000 грн., заробітна плата тракториста, який брав участь в закладенні саду, 900 грн., відповідно нарахування у ФСС становлять 333 грн. Вартість списаного палива для трактора становить 1200 грн. В перший рік відображено витрати на вирощування саду в сумі 2800 грн., другий – 3200 грн., третій – 3400 грн., четвертий – 3800 грн., п’ятий – 3800 грн., шостий – 3500 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 4

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Враховано вартість саджанців згідно акту списання садових матеріалів

155

208

30000

2

Відображені витрати на доставку і розвантаження саджанців автотранспортом

155

23

4000

3

Нараховано зарплатню трактористу

155

661

900

4

Нараховані внески на зарплатню тракториста до ФСС

155

65

333

5

Списано паливо для роботи трактора

155

203

1200

6

Сад визнано незрілим біоактивом

166

155

36433

7

Відображено витрати на вирощування саду (1 — й рік)

155

20, 22, 66, 65, 68

2800

8

Збільшено первісну вартість біоактиву на суму витрат першого року

166

155

2800

9

Відображено витрати на вирощування саду (2 — й рік)

155

20, 22, 66, 65, 68

3200

10

Збільшено первісну вартість біоактиву на суму витрат другого року

166

155

3200

11

Відображено витрати на вирощування саду (3 — й рік)

155

20, 22, 66, 65, 68

3400

12

Збільшено первісну вартість біоактиву на суму витрат третього року

166

155

3400

13

Відображено витрати на вирощування саду (4 — й рік)

155

20, 22, 66, 65, 68

3800

14

Збільшено первісну вартість біоактиву на суму витрат четвертого року

166

155

3800

15

Відображено витрати на вирощування саду (5 — й рік)

155

20, 22, 66, 65, 68

3800

16

Збільшено первісну вартість біоактиву на суму витрат п’ятого року

166

155

3800

17

Відображено витрати на вирощування саду (6 — й рік)

155

20, 22, 66, 65, 68

3500

18

Збільшено первісну вартість біоактиву на суму витрат шостого року

166

155

3500

19

Переведено первісну вартість саду до складу довгострокових біоактивів

162

166

56933

Завдання 5

Підприємство (платник ПДВ) купило обладнання за 12000 грн., у т. ч. ПДВ. Підприємство з постачальником розрахувалось, обладнання було введено в експлуатацію, а через півроку обладнання зламалося з причини заводського браку. Техніку повернули постачальнику, а він, в свою чергу, повернув повністю сплачені кошти. За період експлуатації знос було нараховано в сумі 1200 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 5

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оприбутковано обладнання від постачальника

152

685

10000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

2000

3

Сплачено кошти за обладнання

685

311

12000

4

Введено обладнання в експлуатацію

104

152

10000

5

Нараховано знос за період експлуатації

23

131

1200

6

Повернено обладнання постачальнику

 

7

— в частині залишкової вартості обладнання

377

104

8800

8

— в частині ПДВ

641

2000

9

— в частині нарахованого зносу

746

1200

10

Списано знос

131

104

1200

11

Повернено вартість обладнання

311

377

12000

Завдання 6

Працівник з жовтня 2007 року працював по дві години на день. Оклад працівника складав 2000 грн. З 12.02.08 р. його звільняють за скороченням штату. Протягом звітного періоду (грудень 2007 р. і січень 2008 р.) працівнику нарахували по 500 грн. зарплати. Працівник відпрацював 23 дні в грудні 20 днів в січні. Розрахувати суму вихідної допомоги.

Розв’язання завдання:

Зарплата для розрахунку вихідної допомоги складає 1000 грн. (500*2). Всього працівником відпрацьовано 43 дні (23+20). Середньоденна заробітна плата складає: 1000 грн. / 43 р. дні = 23,26 грн. Середньомісячна кількість днів за розрахунковий період – 21,5 р. д. (43 робочих дні / 2 місяця), звідси, сума вихідної допомоги складає 23,26 грн. * 21,5 р. д. = 500,09 грн.

Завдання 7

Працівник працював в грудні 2007 р. і січні 2008 р. по одному повному робочому дню на тиждень за ініціативою працівника, його оклад складав 2000 грн. звільнили його за скороченням штату в лютому 2008 р. Відповідно за грудень і січень працівнику нарахували 434, 78 грн. і 400 грн. зарплатні. За ці 2 місяці він відпрацював 9 днів. Розрахувати суму вихідної допомоги.

Розв’язання завдання:

Разом за два місяця зарплатня працівника складає 834, 78 грн. Відповідно середньоденний заробіток працівника складає 734,78 грн / 9 дн. = 92,75 грн. Середньомісячна кількість днів за розрахунковий період складає 21,5 р. дн. (43 дн. / 2 місяці), відповідно сума вихідної допомоги становить 92,75 грн. * 21,5 р. дн. = 1994,13 грн.

Завдання 8

Працівник працював в грудні 2007 р. і січні 2008 р. на умовах неповного робочого тижня за ініціативою роботодавця, його оклад складав 2000 грн. звільнили його за скороченням штату в лютому 2008 р. Відповідно за грудень і січень працівнику нарахували 434, 78 грн. і 400 грн. зарплатні. За ці 2 місяці він відпрацював 9 днів. Розрахувати суму вихідної допомоги.

Розв’язання завдання:

Середньоденний заробіток працівника складає 834,78 грн. / 9 р. д. = 92,75 грн. д. Середньомісячна кількість днів за розрахунковий період складає 9 р. д. / 2 міс. = 4,5 р. д., відповідно сума вихідної допомоги становить 92,75 грн. * 4,5 р. д. = 417,38 грн.

Завдання 9

Підприємство надало працівнику безвідсотковий кредит терміном на 10 років на суму 500000 грн. для придбання квартири. За заявою працівника кредит погашається рівними частинами з його зарплатні.

Розв’язання завдання:

Таблиця 6

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Наданий працівнику безвідсотковий кредит

183

301

50000

2

Відображена у складі поточної заборгованості частина довгострокової дебіторської заборгованості

377

183

50000

3

Утримано суму кредиту з зарплатні працівника: 50000 / 12 міс.

661

377

4166,67*

* і так кожен місяць списується зазначена сума кредиту до тих пір, поки сума заборгованості не буде погашена.

Завдання 10

Підприємство продало працівнику квартиру вартістю 500000 грн. з відстрочкою платежу на 10 років. За заявою працівника платежі за договором щомісячно утримуються з його зарплатні. Держмито нотаріусу в розмірі 1 % від договірної вартості квартири вносить підприємство.

Розв’язання завдання:

Таблиця 7

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Сплачено держмито за нотаріальне засвідчення договору купівлі – продажу в розмірі 1 %

641

311

5000

2

Передано квартиру працівнику на основі акту приймання – передачі

943

286

500000

3

Визнано дохід від реалізації квартири

377

712

500000

4

Внесено перший платіж за договором купівлі – продажу за рахунок зарплатні працівника

661

377

4166,67

Завдання 11

Підприємство безоплатно передало квартиру працівнику за договором ренти, котрим встановлено, що підприємство отримує щомісячно рентні платежі протягом 10 років в сумі 4166,67 грн. Ренту утримують з зарплатні працівника згідно його заяви. Витрати на сплату держмита взяло на себе підприємство.

Розв’язання завдання:

Таблиця 8

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1.

Сплачено держмито за нотаріальне засвідчення договору купівлі – продажу

641

311

5000

2.

Передано квартиру працівнику

977

282

500000

3.

Персоніфіковано дохід

377

377

500000

4.

Донараховано дохід із застосуванням коефіцієнту згідно п. 3.4. ЗУ «Про ПДФО» 500000*1,176471-500000

977

377

88235,5

5.

Утримано ПДФО (500000+88235,5)*15 %

377

641

88235,5

6.

Перераховано ПДФО до бюджету

641

311

88235,5

7.

Утримані з зарплатні рентні платежі

661

746

4166,67

Завдання 12

Підприємство (платник податку на прибуток і ПДВ), яке займається розробкою проектної документації, розробило проект на суму 420000 грн., у т. ч. ПДВ. Собівартість виконаних робіт становить 100000 грн. Проте замовник не зміг розрахуватися з підприємством за надані послуги і запропонував натомість готову квартиру. Послуги нотаріуса, БТІ і т. і. становлять 2800 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 9

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

 

Прийняті замовником проектні роботи

361

703

420000

 

Нараховані зобов’язання з ПДВ

703

641

70000

 

Списано собівартість виконаних робіт

903

23

100000

 

Списано дохід на фінансовий результат

703

791

350000

 

Списано собівартість робіт на фінансовий результат

791

903

100000

 

Перераховано до бюджету внесок до Пенсійного фонду 1 %

651

311

3500

 

Оплачено послуги нотаріуса, реєстрація в БТІ і т. і.

685

311

2800

 

До складу витрат на придбання квартири включено внесок до Пенсійного фонду

286

651

3500

 

До складу витрат на придбання квартири включені вартість послуг нотаріусу, реєстрації в БТІ і т. і.

286

685

2800

 

Оприбутковано квартиру, призначену для продажу

286

631

350000

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

70000

 

Відображено взаємний залік заборгованостей

631

361

420000

Завдання 13

Підприємство уклало договір з молокозаводом на щоденне постачання 50 л молока. Вартість 1 л з ПДВ – 3,6 грн. – прийнято за звичайну ціну.

Розв’язання завдання:

Таблиця 10

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

 

Здійснено попередню оплату вартості молока

371

311

180

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

30

 

Оприбутковане молоко

209

371

150

 

Списані розрахунки з ПДВ

644

371

30

 

Видане молоко працівникам

23 (91)

209

150

 

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ по безоплатній передачі

23 (91)

641

30

Завдання 14

Підприємство уклало договір з їдальнею на щоденне приготування 100 сніданків лікувально – профілактичного харчування згідно раціону № 5. фактично було вжито 50 сніданків. Договірна ціна одного сніданку з ПДВ – 18 грн. (звичайна ціна одного сніданку).

Розв’язання завдання:

Таблиця 11

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

 

Здійснено попередню оплату вартості лікувально – профілактичного харчування

371

311

1800

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

300

 

Відображено вартість вжитого харчування за звітний місяць згідно акту звіряння

23 (91)

371

750

 

Закрито розрахунки з ПДВ

644

371

150

 

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ згідно безоплатної передачі

23 (91)

641

150

Завдання 15

Підприємство відправило у відрядження менеджера зі збуту до Данії на 5 днів. Кошти для виплати авансу в сумі 540 $ США (курс 7,79 грн./$) були отримані з валютного рахунку згідно поданої в той же день заявки і розрахунку.

Аванс виплачено:

— в $ США за курсом 7,79 грн./$ США в розмірі 540 $ США;

— в грн. – 2600 грн. для купівлі авіаквитків.

Мінімальний розмір добових до Данії складає 44 $ США (тобто 342,76 грн., що перевищує граничний розмір добових 280 грн. на 62,76 грн., на котрі потрібно буде нарахувати ПДФО).

У звіті про використання коштів, наданих під звіт або на відрядження, менеджер вказав наступні витрати:

— на авіаквитки Київ – Копенгаген – Київ – 2550 грн.;

— на проживання – 320 $ США;

— добові – 220 $ США.

Розв’язання завдання:

Таблиця 12

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

 

Виданий працівнику аванс:

     

— в грн.

372

301

2600 грн.

— в $ США

372

302

 

Затверджено звіт про використання коштів:

     

— витрати на авіа переліт

93

372

2550 грн.

— витрати на проживання

93

372

* добові:

     

— в границях норм (280 грн. / 7,79 грн. за 1 $ * 5 днів = 179,7 $)

93

372

— на суму, яка перевищує граничну норму: 62,76 грн. * 5 днів

93

372

 

Повернений невикористаний аванс

301

372

50 грн.

 

Утриманий ПДФО з добових, які перевищують норму

661

641

47,07 грн.(313,8*15 %)

 

Перерахований податок до бюджету

641

311

47,07

Завдання 16

Для визначення коефіцієнту сумнівності на 31 грудня підприємство для нагляду вибрало період за останні півроку (липень — грудень).

Таблиця 13

Місяць

Фактично списано безнадійної дебіторської заборгованості (грн.)

Сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець попередньої групи (грн.)

1 група

2 група

3 група

1 група

2 група

3 група

1

2

3

4

5

6

7

Липень

600

800

950

20000

18000

17000

Серпень

400

700

22000

12000

14000

Вересень

750

500

15000

13000

14500

Жовтень

300

770

16000

12000

11000

Листопад

650

18000

11500

13000

Грудень

550

850

1400

17000

14000

16000

Загалом

2200

3200

3820

х

х

х

Коефіцієнт сумнівності Кс відповідної групи заборгованості може визначатися за наступною формулою:

Бзн – фактично списана безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи за n – й місяць вибраного для спостереження періоду;

Дзн – дебіторська заборгованість відповідної групи на кінець n – го місяця вибраного для спостереження періоду;

і – кількість місяців у вибраному для спостереження періоді.

Розв’язання завдання:

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості складає:

— для першої групи: Кс = (600 / 20000 + 750 / 15000 + 300 / 16000 + 550 / 17000) / 6 = 0,022 або 2,2 %;

— для другої групи: Кс = (800 / 18000 + 400 / 12000 + 500 / 13000 + 650 / 11500 + 850 / 14000) / 6 = 0,039 або 3,9 %;

— для третьої групи: Кс = (950 / 17000 + 700 / 14000 + 770 / 11000 + 1400 / 16000) / 6 = 0,044 або 4,4 %

Таким чином, величина резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду поточного року повинна складати: 17000 * 0,022 + 14000 * 0,039 + 16000 * 0,044 = 1624 грн.

Завдання 17

Дебіторська заборгованість на 31 грудня поточного року складає 966000 грн., з подальшим розподілом за термінами її непогашення:

— перша група – 700000 грн.;

— друга група – 240000 грн.;

— третя група – 26000 грн.

Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня поточного року складає 3020 грн.

Для визначення коефіцієнту сумнівності на основі класифікації дебіторської заборгованості на 31 грудня підприємство для спостереження вибрало період за попередні три роки.

Таблиця 14

Дата балансу

Сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи, грн.

Заборгованість, яку визнано безнадійною в наступному році, в складі сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець попереднього періоду, грн.

1 група

2 група

3 група

1 група

2 група

3 група

1

2

3

4

5

6

7

31.12. 2006

2000000

50000

5000

1000

800

1000

31.12.2007

4000000

70000

3000

2000

200

590

31.12.2008

6000000

100000

7000

3000

1000

1410

Загалом

12000000

220000

15000

6000

2000

3000

Розв’язання завдання:

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості складає:

— для першої групи – 6000/12000000 = 0,0005;

— для другої групи – 2000/220000 = 0,009;

— для третьої групи – 3000/15000 = 0,2.

Відповідно величина резерву сумнівних боргів на 31.12. поточного року повинна складати: 700000*0,0005+240000*0,009+26000*0,2 = 7710 грн.

З урахуванням залишку резерву сумнівних боргів потрібно ще донарахувати ще 4690 грн. (7710-3020) і включити її у витрати звітного року.

Завдання 18

За звітний рік чистий дохід від реалізації продукції на умовах післяплати складає 18000000 грн. Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31.12. поточного року складає 1000 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство для спостереження вибрало період за попередні три роки.

Таблиця 15

Рік

Чистий дохід від реалізації продукції на умовах післяплати

Сума дебіторської заборгованості за продукцію, яку визнано безнадійною

1

2

3

2006

8000000

5000

2007

10000000

7000

2008

15000000

9000

Загалом

33000000

21000

Розв’язання завдання:

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості складає 0,0006 (21000/33000000). Відрахування на створення резерву сумнівних боргів за поточний рік складає 10800 (18000000*0,0006). Разом із залишком резерв сумнівних боргів на 31.12. поточного року складає 11800 (10800+1000).

Завдання 19

Підприємство 3 січня 2004 року придбало облігації номінальною вартістю 50000 грн. за 46282 грн., тобто дисконт складатиме 3718 грн. (50000 — 46282). Фіксована ставка відсотку з облігації встановлена як 9 % річних. Дата погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотку здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума складає 4500 (50000 * 9 %). Ефективна ставка відсотку дорівнює:

Розв’язання завдання:

Таблиця 16

Розрахунок амортизації дисконту по інвестиціях в облігації

Дата

Номінальна вартість відсотку, грн.

Сума відсотку за ефективною ставкою, грн.

Сума амортизації дисконту, грн.

Амортизована собівартість інвестиції, грн.

1

2

3 = гр. 5*11 %

4 = 3 — 2

5 = сума за кожен попередній період гр. 5 + гр. 4

03.01.2004

4500

х

х

46282

31.12.2004

4500

5091

591

46873

31.12.2005

4500

5156

656

47529

31.12.2006

4500

5228

728

48257

31.12.2007

4500

5308

808

49065

31.12.2008

4500

5435

935

50000

Завдання 20

Підприємство 3 січня 2004 року придбало облігації номінальною вартістю 50000 грн. за 52019 грн., тобто премія складатиме 2019 грн. (52019 — 50000). Фіксована ставка відсотку з облігації встановлена як 9 % річних. Дата погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотку здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума складає 4500 (50000 * 9 %). Ефективна ставка відсотку дорівнює:

= 8 %

Розв’язання завдання:

Таблиця 17

Розрахунок амортизації премії по інвестиціях в облігації

Дата

Номінальна вартість відсотку, грн.

Сума відсотку за ефективною ставкою, грн.

Сума амортизації дисконту, грн.

Амортизована собівартість інвестиції, грн.

1

2

3 = гр. 5*11 %

4 = 3 — 2

5 = сума за кожен попередній період гр. 5 — гр. 4

03.01.2004

4500

х

х

52019

31.12.2004

4500

4161

339

51680

31.12.2005

4500

4134

365

51314

31.12.2006

4500

4105

395

50919

31.12.2007

4500

4073

426

50492

31.12.2008

4500

4008

492

50000

Завдання 21

Підприємство «Альфа» 3 січня 2004 року придбало частку (40 %) у власному капіталі підприємства «Омега» за 668 тис. грн. підприємство «Альфа» веде облік інвестиції в асоційоване підприємство «Омега» за методом участі в капіталі. Чистий прибуток за 2004 рік асоційованого підприємства складає 110000 грн. (у складі нерозподіленого прибутку на 31.12.2004 р. прибуток від реалізації товарів підприємству «Альфа»складає 10000 грн. придбані підприємством «Альфа» товари в 2004 р. не реалізовані), сума нарахованих дивідендів складає 50000 грн. збільшення додаткового капіталу за 2004 рік склав 60 тис. грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 18

Показники

Бухгалтерський облік

Сума, тис. грн.

Дт

Кт

Балансова вартість інвестицій на 01.01.2004

141

668

Частка інвестора в чистому прибутку за 2004 рік (110-10)*40 %

141

721

40

Частка інвестора в дивідендах (50*40 %)

373

141

20

Частка інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу (60*40 %)

141

423

24

Балансова вартість інвестицій на 31.12.2004 р.

141

712

Отже, вартість фінансової інвестиції підприємства «Альфа»в асоційоване підприємство «Омега», котра відображається в обліку за методом участі в капіталі складає 712 тис. грн. = 668 + 40 – 20 + 24

Завдання 22

ТОВ «Зеленпром» надало на переробку на давальницьких умовах ЗАТ «Цукорпром» 100 тон цукрового буряку (планова собівартість – 160 грн. /т). Витрати на доставку цукрового буряку склали 1200 грн., у т. ч. ПДВ. Вартість робіт з переробки – 6000 грн., у т. ч. ПДВ. Отримано 14 тон цукру, 75 тон жому (вартість 7 грн. /т) і 5 тон патоки (вартість 60 грн. /т ). Витрати на доставку цукру – 600 грн., у т. ч. ПДВ, жому і патоки – 840 грн., у т. ч. ПДВ. Розрахувались за проведені роботи грошима.

Розв’язання завдання:

Таблиця 19

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Передано цукровий буряк до переробки

(100 т * 160 грн./т)

206

201

16000

2

Отримані послуги з транспортування цукрового буряка

26

685

1000

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

685

200

4

Віднесена вартість цукрового буряка на собівартість цукру (за вирахуванням вартості супутньої продукції) – оприбуткований цукор (16000 – (75 т* 7 грн./т + 5 т* 60 грн./т) = 15175 грн.)

26

206

15175

5

Списано витрати з переробки на собівартість готової продукції – цукру

26

685

5000

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

1000

7

Оприбутковано супутню продукцію (75 т * 7 грн./т + 5 т * 60 грн./т = 825 грн.)

208

206

825

8

Відображено суму транспортних витрат на доставку цукру

26

685

500

9

Відображено суму транспортних витрат на доставку супутньої продукції

208

685

700

10

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

685

240

11

Оплачено витрати з переробки цукрового буряку

685

311

6000

12

Оплачені транспортні витрати (1200 + 600+ 840 = 2640 грн.)

685

311

2640

Завдання 23

ТОВ «Зеленпром» надало на переробку на давальницьких умовах ЗАТ «Цукорпром» 100 тон цукрового буряка (облікова вартість 160 грн. /т) і 30 тон в оплату вартості переробки (договірна вартість – 200 грн., у т. ч. ПДВ). Отримано 14 тон цукру, 75 тон жому (вартість 7 грн. /т) і 5 тон патоки (вартість – 60 грн. /т).

Таблиця 20

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Передано цукровий буряк на переробку (100 т * 160 грн./т = 16000 грн.)

206

201

16000

2

Передано цукровий буряк як оплата вартості робіт з переробки (30 т*200 грн./т = 6000 грн.)

361

701

6000

3

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ

701

641

1000

4

Списано цукровий буряк на реалізацію (30 т*160 грн./т = 4800 грн.)

901

27

4800

5

Відображено вартість цукрового буряку у вартості цукру (за вирахуванням вартості супутньої продукції) – оприбутковано цукор (16000 грн. – (75 т * 7 грн./т + 5 т* 60 грн./т) = 15175 грн.)

26

206

15175

6

Відображені витрати з переробки

26

685

5000

7

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

1000

8

Оприбутковано супутню продукцію (75 т*7 грн./т + 5 т * 60 грн./т = 825 грн.)

208

206

825

9

Проведено взаємозалік заборгованостей

685

361

6000

Завдання 24

Підприємству нараховані 1300 бонусів, завдяки яким воно отримало безкоштовно один мобільний телефон вартістю 800 грн., а інший – вартістю 2000 грн. – придбало зі знижкою за 1500 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 21

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

Безкоштовне отримання телефону

1

Отримано телефон за бонуси (безкоштовно)

153

424

800

2

Введено телефон в експлуатацію

112

153

800

3

Нарахована амортизація на вартість телефону за методом 50 % на 50 %

92

132

400

4

Відображено дохід у сумі нарахованого зносу

424

745

400

Купівля телефону зі знижкою завдяки бонусам

1

Оприбутковано телефон

152

631

1250

2

Відображено податковий кредит

641

631

250

3

Оплачено телефон

631

311

1500

4

Введено телефон в експлуатацію

109

152

1250

Завдання 25

Підприємство підписало договір з оператором мобільного зв’язку на півроку, заплативши 1275 грн., у т. ч. ПДВ – 200 грн., пенсійний збір – 7,5 % — 75 грн., причому плата за підключення становила 51 грн., у т. ч. ПДВ – 8 грн., пенсійний збір – 3 грн., абонплата за півроку – 765 грн., у т. ч. ПДВ – 120 грн., пенсійний збір – 45 грн., авансовий платіж – 459 грн., у т. ч. ПДВ – 72 грн., пенсійний збір – 27 грн. В першому місяці дії контракту підприємство наговорило на 1020 грн., у т. ч. ПДВ – 160 грн., пенсійний збір – 60 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 22

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перерахований оператору мобільного зв’язку стартовий платіж

371

311

1275

2

Показана сума податкового кредиту з ПДВ

641

644

200

3

Віднесено на витрати поточного періоду плату за підключення телефону

92

631

43

4

Закриті розрахунки з ПДВ на суму послуг за підключення

644

631

8

5

Відображено залік заборгованостей з оплати за підключення

631

371

51

6

Відображено у витратах абонплату за місяць (645/6 = 107,5)

92

631

107,5

7

Списано ПДВ на суму місячної абонплати 120/6 = 20

644

631

20

8

Відображено залік заборгованостей

631

371

127,5

9

Відображені витрати підприємства за послуги зв’язку на підставі рахунку оператора:

— сума, яка зараховується до авансу – 387 грн. = 459-72;

— сума за вирахуванням авансу – 473 грн. = 1020-160

92

631

860

10

Списано ПДВ на суму авансового платежу

644

631

72

11

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної, виписаної на суму платежу за вирахуванням авансового платежу 160-72

641

631

88

12

Відображено залік заборгованостей з авансового платежу

631

371

459

13

Перераховано оператору за послуги за вирахуванням авансу 1020-459 = 561

631

311

561

Завдання 26

Підприємство через підзвітну особу придбало пакет передплаченого сервісу вартістю 30 грн., у т. ч. ПДВ 4,71 грн., пенсійний збір – 1,76 грн. З нього авансовий платіж склав 10 грн., у т. ч. ПДВ – 1,57 грн., пенсійний збір – 0,59 грн. В подальшому співробітник – користувач мобільного телефону придбав скетч – картку вартістю 100 грн., у т. ч. ПДВ – 15,69 грн., пенсійний збір складає 5,88 грн., про що був складений звіт про використання коштів, наданий під звіт або на відрядження.

Розв’язання завдання:

Таблиця 23

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Видані кошти підзвітній особі на придбання стартового пакету

372

301

30

2

Врахований отриманий пакет як нематеріальний актив (вартість пакета за вирахуванням авансу за послуги зв’язку)

154

372

16,86

3

Відображена вартість часу розмов

39

372

8,43

4

Відображений податковий кредит з ПДВ

641

372

4,71

5

Активовано стартовий пакет

127

154

16,86

6

Використані кошти, які знаходяться на картці, в звітному періоді

92

39

8,43

7

Видані кошти підзвітній особі на придбання скетч – картки

372

301

100

8

Відображена вартість часу розмов

39

372

84,31

9

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

372

15,69

10

Використані кошти, які знаходяться на картці, в звітному періоді

92

39

84,31

Завдання 27

Згідно рахунку абонент наговорив на 1275 грн., у т. ч. ПДВ 200 грн., пенсійний збір – 75 грн. При цьому на бонусній лінії враховано 300 віртуальних грн., котрі за заявою клієнта оператор направляє на часткове погашення заборгованості за своїми послугами. Отже, клієнт насправді має заплатити 975 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 24

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відображені витрати за послуги зв’язку згідно рахунку

92

631

1075

2

Відображено податковий кредит

641

631

200

3

Визнано доходом бонус

377

713

300

4

Погашено заборгованість за послуги зв’язку

631

311

975

631

377

300

Завдання 28

Супермаркет «Фоксі» для оцінки реалізованого товару застосовує метод ціни продажу і має вихідні показники, відображені в табл. 25.

Таблиця 25

№ з / п

Зміст операції

Вартість товарів за цінами продажу (субрахунок 282)

Торгівельна націнка (ТН)
(субрахунок 285)

Собівартість товарів без врахування ТН

1

2

3

4

5 = 3-4

1

Залишок на початок місяця

5000

1000

4000

2

Надходження за місяць

15000

3000

12000

3

Реалізовано за місяць

10000

2000

8000

4

Залишок на кінець місяця ряд. 1+ ряд. 2- ряд. 3

10000

2000

8000

Розв’язання завдання:

Середній відсоток ТН:

ТН = (1000+3000)/(5000+15000)*100 % = 20 %

Сума торгівельної націнки на реалізовані товари (гр. 4 ряд. 3)

ТН = 10000 * 20 % / 100 % = 2000 грн.,

Відповідно собівартість реалізованих товарів (гр. 5 ряд. 3) складає

СРТ = 10000-2000 = 8000 грн.

Таблиця 26

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оприбутковано товар по купівельній ціні

282

631

12000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

2400

3

Відображена сума націнки на товари, які надійшли

282

285

3000

4

Надійшла виручка від реалізації товарів за готівковий розрахунок

301

702

10000

5

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

1667

6

Списано собівартість реалізованих товарів за цінами продажу

902

282

8000

7

Списано торгівельну націнку на реалізовані товари в кінці місяця методом червоного сторно

282

285

2000

8

Визначено фінансовий результат

791

702

902

791

8000

8333

Завдання 29

Підприємство «Контраст» підписало з ТОВ «Комісія» договір комісії на придбання партії товарів. Для цього «Контраст» повинен перерахувати 24000 грн. Винагорода за надані послуги — різниця між перерахованими коштами і вартістю купленого товару. 27 жовтня ТОВ «Контраст» перерахувало гроші комісіонеру. 30 жовтня ТОВ «Комісія» отримало партію товарів вартістю 18000 грн., у т. ч. ПДВ, за котрі розрахувалось 31 жовтня. 1 листопада товари передані підприємству «Комісія» і підписано акт наданих послуг. При цьому з 28 жовтня підприємство «Комісія» стало платником ПДВ.

Розв’язання завдання:

Таблиця 27

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

Облік у ТОВ «Комісія» — комісіонера

1

Отримані кошти на придбання товарів від комітента

311

685

24000

2

Отримані товари від продавця

024

18000

3

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ на вартість комісійних послуг

643

641

1000

4

Перерахована оплата за товари продавцю

377

311

18000

5

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

3000

6

Відвантажено товар підприємству «Контраст»

024

18000

7

Відображено ПДВ

644

641

3000

8

Відображено залік заборгованостей

685

377

18000

9

Відображено дохід за надані послуги

685

703

6000

10

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

703

643

1000

Облік у ТОВ «Контраст» — комітента

1

Перераховані кошти на купівлю товарів

371

311

24000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

1000

3

Оприбутковані товари

281

371

15000

4

Відображено податковий кредит по товарах

641

371

3000

5

Віднесені комісійні послуги на вартість товарів

281

371

5000

Завдання 30

ТОВ «Каріна» придбало офіс за 120000 грн., у т. ч. ПДВ, і відремонтувало його. Згідно акту виконаних робіт від підрядника вартість ремонту становила 18000 грн., у т. ч. ПДВ. Офіс введений у експлуатацію.

Розв’язання завдання:

Таблиця 28

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Отримано згідно акту приймання – передачі приміщення офісу

152

685

100000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

20000

3

Оплачено кошти за офіс

685

311

120000

4

Проведені ремонтні роботи

152

685

15000

5

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

3000

6

Офіс введено в експлуатацію

103

152

115000

Завдання 31

ТОВ «Каріна» відремонтувало орендований офіс. За договором оренди орендодавець компенсує витрати на ремонт грошима до закінчення договору оренди. Ремонтні роботи згідно акту від підрядника коштували підприємству в 6600 грн., у т. ч. ПДВ. Здійснено розрахунки з підрядником, підписано акт приймання – передачі ремонтних робіт з орендодавцем і отримана компенсація за них.

Розв’язання завдання:

Таблиця 29

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Проведено ремонт офісу

23

685

5500

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

1100

3

Перераховано підряднику за ремонтні роботи

685

311

6600

4

Підписано акт приймання – передачі ремонтних робіт з орендодавцем

377

719

6600

5

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

719

641

1100

6

Списані витрати на ремонт

949

23

5500

7

Отримана від орендодавця компенсація за ремонт

311

377

6600

Завдання 32

ТОВ «Каріна» прийняло рішення про заміну двох вікон у офісі, скориставшись послугами фірми «Ремонтник». Вартість одного вікна становить 1800 грн., у т. ч. ПДВ. Вартість монтажу одного вікна становить 120 грн., у т. ч. ПДВ. Як очікується, це призведе до збільшення економічних вигод від використання офісу.

Розв’язання завдання:

Таблиця 30

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Замінено 2 вікна в офісі

152

685

3200

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

640

3

Оплачено вартість вікон і послуг з монтажу

685

311

3840

4

Збільшено первісну вартість офісу

103

152

3200

Завдання 33

Учасник А вирішив внести до ТОВ Б акції, котрі він обліковував у себе як поточні фінансові інвестиції, бо купував їх на фондовій біржі, щоб внести до статутного капіталу ТОВ, їх первісна вартість становить 62000 грн., а ринкова вартість дорівнює узгодженій учасниками вартості внеску – 60000 грн. Учасник В зробив внесок у вигляді грошових коштів на суму 40000 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 31

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

Облік у учасника А

1

Зареєстровані зміни до статутного капіталу

14

685

60000

2

Передані цінні папери

377

741

60000

3

Відображено балансову вартість реалізованих фінансовий інвестицій

971

352

62000

4

Відображено взаємний залік заборгованостей

685

377

60000

Облік у ТОВ Б

1

Відображено заборгованість по внесках до статутного капіталу

46

40

100000

2

Отримані цінні папери

352

46

60000

3

Отримані на поточний рахунок в банку кошти до статутного капіталу від учасника

311

46

40000

Завдання 34

Підзвітній особі Маркову А. Л. з каси підприємства були видані грошові кошти для купівлі аптечки і ліків для неї у сумі 250 грн. на аптечку і 150 грн. на медикаменти. Марков А. Л. надав звіт про використані кошти у сумі 400 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 32

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Видані кошти для закупівлі аптечки

372

301

250

2

Оприбутковано аптечку

112

372

250

3

Нараховано амортизацію

94

132

250

4

Видано кошти під звіт для закупівлі медикаментів для аптечки

372

301

150

5

Оприбутковані ліки для аптечки від підзвітної особи

209

372

150

6

Списано ліки на витрати періоду

94

209

150

Завдання 35

Підприємство А вирішило здійснити обов’язкову вакцинацію виробничих працівників. Вакцину закупили у постачальника на суму 350 грн. Вартість послуг медичної установи за вакцинацію становить 120 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 33

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оплачена вартість вакцини постачальнику

371

311

350

2

Оприбутковано вакцину

209

685

350

3

Відображено взаємний залік заборгованостей

685

371

350

4

Списано вартість вакцини на витрати періоду за актом проведення вакцинації

949

209

120

5

Відображено отримання послуг від медустанови з вакцинації установи

949

685

120

6

Оплачені послуги медустанови

685

311

120

Завдання 36

Страховий агент приніс листок непрацездатності, в якому зафіксовано, він хворів з 11 по 21 листопада. Розрахунковий період – 6 місяців: з травня по жовтень 2008 року, тобто 184 календарні дні. В цьому періоді він був у щорічній відпустці (24 календарні дні). Весь заробіток за розрахунковий період – 49200 грн., у т. ч. відпускні. Загальний страховий стаж працівника 7 років.

Розв’язання завдання:

Необхідно на підставі наведених даних розрахувати лікарняні. Для цього необхідно розрахувати середньоденний дохід і, відповідно, суму відшкодування лікарняних.

Середньоденний дохід = заробіток за розрахунковий період / кількість днів у цьому періоді за вирахуванням днів, не відпрацьованих з поважних причин = 49200 грн. / 184 к. д. = 267,39 грн. Ця сума менше граничної 329,66 грн., тому буде приймати участь у розрахунку у повному обсязі.

Лікарняні = середньоденний дохід * коефіцієнт страхового стажу * кількість календарних днів хвороби = 267,39 грн. * 80 % * 11 к. д. = 2353,03 грн.

Завдання 37

Підприємство А уклало договір підряду з фізичною особою. Винагорода нараховується і виплачується одразу після підписання актів про виконання робіт. 15 жовтня підприємство підписало перший акт за частину роботи, виконаної у вересні і на початку жовтня на суму 6000 грн. А 31 жовтня – ще один акт на суму 5000 грн. Необхідно нарахувати пенсійні внески

Розв’язання завдання:

Таблиця 34

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Нараховано винагороду за договором підряду фізичній особі згідно акту

23

685

6000

2

Нараховані пенсійні внески на винагороду 6000 * 33,2 %

23

651

1992

3

Утримані:

— пенсійні внески 6000 * 2 %

685

651

120

— ПДФО 6000 * 15 %

685

641

900

4

Перераховано на картрахунок винагороду фізичній особі

685

311

4980

5

Сплачені:

— пенсійні внески 1992 грн. + 120 грн.

651

311

2112

— ПДФО

641

311

900

6

Нараховано винагороду за договором підряду фізичній особі згідно акту

23

685

5000

7

Нараховані пенсійні внески на винагороду 4035 грн. (10035-6000) * 33,2 %

23

651

1339,62

8

Утримані:

— пенсійні внески 4035 грн. * 2 %

685

651

80,70

— ПДФО 5000 грн. * 15 %

685

641

750

9

Перераховано на картрахунок винагороду фізичній особі

685

311

4169,30

10

Сплачені:

— пенсійні внески 1339,62 грн. + 80,70 грн.

651

311

1420,32

— ПДФО

641

311

750

Завдання 38

Підприємство придбало для виробничого цеху комплект спецінструменту вартістью 800 грн., у т. ч. ПДВ. Його термін корисного використання – 1 рік. Через півроку експлуатації інструмент повернули на склад. Чиста вартість реалізації без ПДВ складає 100 грн. потім його реалізували працівнику.

Розв’язання завдання:

Таблиця 34

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оприбуткований комплект спецінструменту

22

631

500

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

100

3

Оплачено інструмент

631

311

600

4

Передано інструмент до виробничого цеху

231

22

500

5

Оприбутковано інструмент за чистою вартістю реалізації

221

719

100

6

Реалізовано інструмент працівнику

377

712

120

7

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

912

641

20

8

Списано облікову оцінку інструменту

943

22

100

9

Оплачено інструмент в касі підприємства

301

377

120

Завдання 39

На підприємстві А при інвентаризації виявлено нестачу соняшникового насіння — 25 кг. Насіння зберігалося на складі в елеваторах в кількості 5 т. норма природного убутку – 0,11 % первісної маси при зберіганні. Отже, нормативні втрати складають 5,5 кг. (5 т * 0,11 %). Вартість 1 кг насіння за даними обліку – 6 грн. без ПДВ.

Розв’язання завдання:

Таблиця 35

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Списано насіння в межах норм природного убутку (5,5 кг * 6 грн.)

947

201

33

2

Списані суми нестачі, які залишилися ((25 кг * 6 грн.) – 33 грн.)

947

201

117

3

Відкориговано податковий кредит методом червоного сторно (117 грн. * 20 %)

641

644

23,4

4

Списані на витрати розрахунки з податкового кредиту

947

644

23,4

5

Відображено суму нестачі на за балансовому рахунку

072

117

6

Списані витрати на фінансовий результат

791

947

33

791

947

117

23,4

Завдання 40

Інвентаризаційною комісією виявлено, що на складі підприємства зіпсовано 5 мішків муки вищого ґатунку на суму 750 грн., у т. ч. ПДВ. Встановлено, що винною особою є комірник, з яким укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Відповідно він повинен відшкодувати збитки у повному обсязі, але, через те що збитки було завдано не навмисно, в даному випадку не застосовується Порядок визначення розміру збитків від крадіжок, нестач, знищення матеріальних цінностей, затвердженого Постановою КМУ № 116.

Розв’язання завдання:

Таблиця 36

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Списано вартість зіпсованого товару на складі

947

281

625

2

Відкориговано податковий кредит методом «червоного сторно»

641

644

125

3

Одночасно відображається сума зіпсованої муки на позабалансовому рахунку

072

750

4

Встановлено винну особу

072

750

5

Списано відкоригований податковий кредит на витрати, пов’язані з псуванням цінностей

947

644

125

6

Віднесено на винну особу суму збитку, котру вона повинна відшкодувати підприємству

375

716

750

7

Утримано із зарплати комірника за його заявою суму збитку

661

375

750

8

Віднесено на фінансовий результат вартість зіпсованої муки

791

947

750

9

Віднесено на фінансовий результат дохід, отриманий як відшкодування збитків

716

791

750

Завдання 41

В 2006 році підприємство отримало від покупця попередню оплату за роботи – 12000 грн., у т. ч. ПДВ. Роботи не виконані; придбало товар для використання в господарській діяльності вартістю 6000 грн., у т. ч. ПДВ. Замовник – продавець претензійно – позовної роботи не вів. В 2008 році при інвентаризації розрахунків виявлено, що в 2007 році кредитор був ліквідований за рішенням власників.

Розв’язання завдання:

Таблиця 37

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

2006 р.

1

Отримано попередню оплату від замовника

311

681

12000

2

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

2000

3

Оприбутковано товар

281

631

5000

4

Відображено податковий кредит

641

631

1000

2008 р.

1

Списано заборгованість з отриманої попередньої оплати

681

44

12000

2

Відкориговані податкові зобов’язання методом «червоного сторно»

643

641

2000

3

Списано заборгованість з оприбуткованого товару

631

44

6000

4

Відкоригований ПДВ

641

644

1000

977

644

1000

Завдання 42

Підприємство в звітному періоді застрахувало 5 працівників – водіїв у страховій компанії за договорами страхування від нещасних випадків на 1 рік на суму 1000 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 38

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перераховано страховій компанії річний платіж за договорами страхування від нещасних випадків за 5 водіїв

654

311

1000

2

Віднесено на витрати майбутніх періодів сплачений страховий платіж і відображено дохід працівників

39

663

1000

3

Зараховані витрати на страхування працівників

663

654

1000

4

Донарахований дохід працівнику згідно ЗУ «Про ПДФО» і віднесений до складу витрат майбутніх періодів (1000 грн. * 1,176471 – 1000 грн.)

39

663

176,47

5

Утримано ПДФО (1176,47 грн. * 15 %)

663

641

176,47

6

Сплачено ПДФО

641

311

176,47

7

Списано на витрати 1 / 12 страхового платежу (1176, 47 грн. / 12 міс.)

93

39

98,04

Завдання 43

Підприємство дарує школяру – переможцю олімпіади комп’ютер вартістю 3600 грн., у т. ч. ПДВ.

Розв’язання завдання:

Таблиця 39

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Придбаний комп’ютер в якості подарунку

281

685

3600

2

Перераховані гроші за подарунок

685

311

3600

3

Вручено подарунок

949

281

3600

4

Нараховані зобов’язання з ПДВ

949

641

600

5

Персоніфіковано дохід

377

377

3600

6

Донараховано дохід згідно ЗУ «Про ПДФО» (3600 * 1,176471-3600)

949

377

635,3

7

Утримано ПДФО

377

641

635,3

8

Перераховано ПДФО до бюджету

641

311

635,3

Завдання 44

Підприємство А для рекламування своєї продукції замовило поліграфічній фірмі листівки на суму 600 грн., у т. ч. ПДВ. Потім ці листівки були роздані на вулиці.

Розв’язання завдання:

Таблиця 40

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перераховано аванс за листівки

371

311

600

2

Відображено ПДВ

641

644

100

3

Оприбутковано листівки

209

371

500

4

Списано ПДВ

644

371

100

5

Роздані рекламні листівки

93

209

500

Завдання 45

Підприємство А замовило спеціалізованому підприємству рекламний відеоролік. Вартість таких робіт становить 12000 грн., у т. ч. ПДВ.

Розв’язання завдання:

Таблиця 41

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перераховано плату за ролик

371

311

12000

2

Відображено ПДВ

641

644

2000

3

Отримано ролик

93

371

10000

4

Відображені розрахунки з податкового кредиту з ПДВ

644

371

2000

Завдання 46

Підприємство А організувало прийом на суму 6000 грн., у т. ч. ПДВ (з них ресторанне обслуговування – 5400 грн., транспортні послуги – 600 грн.).

Розв’язання завдання:

Таблиця 42

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оплачено ресторанне обслуговування

377

311

5400

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

900

3

Отримані рахунки з ресторану

93

377

4500

4

Відображено суму ПДВ

644

377

900

5

Підписано акт надання послуг з транспортним підприємством

93

685

500

6

Відображено ПДВ

641

685

100

7

Оплачені транспортні послуги

685

311

600

Завдання 47

Підприємств А придбало подарунки для безкоштовної роздачі в межах рекламної акції вартістю 1200 грн., у т. ч. ПДВ. Подарунки роздані покупцям.

Розв’язання завдання:

Таблиця 43

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Закуплені подарунки

282

631

1000

2

Відображено ПДВ

641

631

200

3

Оплачено подарунки

631

311

1200

4

Роздані подарунки покупцям

93

282

1000

5

Відображено ПДВ

93

641

200

6

Донараховано дохід, виходячи з норм ЗУ «Про ПДФО» (1200 * 1,176471 – 1200)

93

377

211,77

7

Утримано ПДФО (1200 * 1,176471 * 15 %)

377

641

211,77

8

Перераховано ПДФО до бюджету

641

311

211,77

Завдання 48

Вантажно пасажирський автомобіль, який належить ПП «Аска», після ДТП відновленню не підлягає. Прийнято рішення про його списання. Первісна вартість авто – 100000 грн., нарахований знос – 50000 грн. Вартість запчастин з демонтованого авто становить 3000 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 44

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відображено факт ліквідації автомобіля

072

50000

2

Списано суму нарахованого зносу

131

105

50000

3

Списано залишкову вартість автомобіля

976

105

50000

4

Списано з позабалансового обліку суму невідшкодованого збитку у зв’язку зі смертю винної у ДТП особи

072

50000

5

Оприбутковано за справедливою вартістю цілі запчастини, отримані в результаті демонтажу машини

207

745

3000

Завдання 49

Службовий легковий автомобіль підприємства А був пошкоджений у ДТП. Ремонт здійснювали на СТО, котра виставила рахунок за демонтаж і встановлення деталей, рихтування і послуги з фарбування на суму 6000 грн., у т. ч. ПДВ. Страхова компанія перерахувала страхове відшкодування СТО – 5970 грн. за вирахуванням франшизи 0,5 %.

Розв’язання завдання:

Таблиця 45

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Визнаний дохід у сумі страхової виплати, зменшеної на величину франшизи (6000 — 6000 * 0,5 %)

375

746

5970

2

Підписано акт виконаних робіт з ремонту автомобіля

949

631

5000

3

Відображено ПДВ

641

631

1000

4

Отримано підтвердження про оплату страховиком ремонтних робіт

631

375

5970

5

Погашено залишок заборгованості перед СТО за виконані роботи

631

311

30

Завдання 50

Підприємство А отримало молоко від надою на 2370 грн., купило молоко у населення через підзвітних осіб на 100 грн., використало молоко на випоювання поросят на суму 170 грн., відвантажило молоко молокозаводу на суму 2300 грн., у т. ч. ПДВ – 0 грн. нарахувало і отримало дотацію від молокозаводу на суму 460 грн., донарахувало дотацію згідно розрахунку переробника – 150 грн.

Розв’язання завдання:

Таблиця 46

№ з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оприбутковані надої молока

27

23 / корови

2370

2

Видані грошові кошти під звіт на закупівлю молока у населення

377

301

100

3

Оприбутковане молоко, куплене у населення

27

377

100

4

Передано частину молока на випоювання поросят

23 / поросята

27

170

5

Відображено дохід від реалізації молока молокозаводу

361

701

2800

6

Списано собівартість реалізованого молока

901

27

2300

7

Нараховано дотацію

361

48

460

8

Отримана оплата за молоко від переробника

311

361

2800

9

Отримана на спец рахунок сума дотацій від переробника

313

361

460

10

Донарахована і отримана дотація

361

313

48

361

150

150

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Задачи по бухгалтерскому учету. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *