Питання до заліку та іспиту по Менеджмент організацій

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ та ІСПИТУ

·  Принципи управління сучасними організаціями.

·  Глобальне інформаційне суспільство.

·  Поняття про інформацію.

·  Поняття про інформаційні системи.

·  Класифікація інформаційних систем.

·  Концепція розвитку та проектування інформаційних систем.

·  Необхідність створення єдиної інформаційної системи.

·  Тенденції розвитку інформаційних систем.

·  Етапи розвитку інформаційної системи в менеджменті.

·  Інформаційні системи сучасного підприємства.

·  Функції головних блоків інформаційної системи підприємства.

·  Функціональні модулі інтегрованих систем управління. Основна ідея створення інтегрованих систем.

·  Функціональне забезпечення корпоративних систем в умовах автоматизації бізнес-процесів.

·  Поняття масштабованості, модульності та відкритості інформаційних систем менеджменту.

·  Основні характеристики економічних моделей для електронної комерції.

·  Простір рішень для електронної комерції в Internet.

·  Бізнес та Internet.

·  Роль Internet у діяльності сучасних компаній.

·  Поняття та основні принципи праці в Internet

·  Internet як метод та технологія маркетингу

·  Поняття інтероперабельних систем

·  Сучасні вітчизняні та закордонні фірми-розробники інформаційних систем менеджменту

·  Розвиток інформаційних систем для управління організацією: системи світового рівня та вітчизняні системи.

·  Основне призначення системи безпеки та контролю інформаційних систем.

·  Тенденції розвитку інформаційних систем на вітчизняних підприємствах

·  Нове системне проектування бізнес-процесів, реінжиніринг як засіб ефективності управління

·  Складові та джерела нового системного проектування.

·  Структура організації регламентованої інформації.

·  Етапи формування регламентуючої інформації.

·  Характеристика та основні принципи інформаційних систем підтримки процесів прийняття рішень в економічній діяльності. Основні функціональні модулі.

·  Поняття про корпоративні системи менеджменту. Етапи їх створення.

·  Методологія MRP та MRP II. Перспективи їх розвитку.

·  Основи систем класу ERP II

·  Основні принципи створення автоматизованих систем управління акціонерних підприємств.

·  Функціональні модулі автоматизованих систем управління.

·  Поняття про систему управління. Основні функціональні модулі для управління підприємством.

·  Інформаційна технологія CALS як основа проектування інформаційних систем.

·  Концептуальні основи CASE — технології та її застосування в інформаційних технологіях.

·  Інформаційна система виробничого менеджменту: основні задачі автоматизації на всіх рівнях управління.

·  Характеристика технології оперативного аналітичного оброблення даних OLAP.

·  Основі модулі та характеристика комплексної інформаційної системи управління підприємствами на прикладі системи IT — Підприємство.

·  Структура і функції автоматизованого комплексу „Галактика”.

·  Комплексна система управління ресурсами підприємства BAAN: функціональні модулі та технології підтримки.

·  Інтегрована ERP-система AXAPTA: функціональні модулі та технології підтримки.

·  Структура і функції автоматизованого комплексу 1С-Підприємство.

·  Поняття про сховище даних в інформаційних системах менеджменту.

·  Віртуальні підприємства в сучасному менеджменті. Основні підходи до їх проектування.

·  Застосування віртуальних технологій в сучасному менеджменті.

·  Характеристика підходів до системного проектування інформаційних систем менеджменту.

·  Принципи створення динамічних інформаційних систем менеджменту.

·  Системи планування ресурсів, синхронізованого з покупцем CSRP: основні поняття та функціональні модулі.

·  Інформаційне забезпечення системи управління взаємовідносинами з клієнтами.

·  Інформаційне забезпечення системи планування ресурсів.

·  Призначення та необхідність бізнес — процесного моделювання підприємств ринкової економіки.

·  Поняття бізнес-процесу та його реінжинірингу в інформаційних системах менеджменту.

·  Сутність і компоненти систем підтримки прийняття рішень.

·  Види експертних систем.

·  Сучасний погляд на системи штучного інтелекту.

·  Основні вимоги до СУБД та сучасні підходи до їх створення.

·  Порівняльна характеристика реляційних та об’єктних СУБД при проектуванні інформаційних систем.

·  Призначення та функції інформаційної логістичної системи.

·  Інформаційні технології підтримки взаємопов’язаних комплексів у логістичних системах управління.

·  Управління ланцюгом постачальників.

·  Поняття про інформаційну логістику та основні функціональні модулі.

·  Технології реалізацій інформаційної логістики та їх порівняльний аналіз.

·  Можливості інформаційної системи маркетингу та основні принципи створення.

·  Класифікація інформаційних моделей маркетингу.

·  Модель оптимального вибору виробничої програми партнерів для з використанням апарату лінійного програмування.

·  Основні принципи проектування систем управління фінансовими потоками підприємства.

·  Сучасні інформаційні технології управління фінансовими потоками. Поняття про віртуальні технології.

·  Інформаційні моделі планування надходжень та витрат грошових засобів.

·  Економіко-математичні моделі прогнозування надходжень та витрат грошових засобів.

·  Поняття про імітаційну модель грошових потоків та автоматизовані технології її реалізації.

·  Проблеми інтелектуалізації систем менеджменту та основні принципи їх створення.

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Вопросы на зачеты и экзамены. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *