15 | 09 | 2019
Экономика
Литература

Наукові основи організації оперативного обліку витрат на утримання і експлуатацію вантажного автотранспорту

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Діюча методика і практика обліку витрат на утримання і експлуатацію вантажного автотранспорту та обчислення собівартості вантажоперевезень в основному задовольняє сучасні потреби обліку, але це зовсім не виключає подальше вдосконалення обліку і калькуляції собівартості продукції, робіт та послуг в даній галузі виробництва.

Так Чернова Л. В. вважає, що для більш повного і достовірного відображення витрат на роботу вантажного автотранспорту в обліку використовують різні взаємопов’язані прийоми. Основними їх елементами є спостереження за рівнем витрат, вимірювання та оцінка, реєстрація, узагальнення, групування та розподілення витрат за складом, змістом і призначенням, місцем виникнення, об’єктами обліку, або видами виконаних робіт і послуг. В залежності від організації транспортного процесу, обліку затрат і калькуляції собівартості автотранспортних перевезень, на її думку, доцільно в практиці ведення бухгалтерського обліку застосовувати простий і нормативний методи ведення обліку.

Б. Нідлз  вважає, що простий метод обліку затрат на експлуатацію і утримання вантажного автотранспорту в своїй основі передбачає узагальнення сукупних затрат за об’єктами, видами робіт і послуг, виявлення та вивчення в процесі контролю за витратами причин невиконання планових завдань, зв’язок затрат з об’ємом транспортних робіт, організацією транспортного обслуговування галузей та підрозділів господарства, ефективність роботи автопарку. Також ним визначаються деякі недоліки, які полягають у тому, що облік затрат ведеться на укрупнених об’єктах, тобто в цілому по вантажному автотранспорту господарства і статтях калькуляції, багато з яких неоднорідні за своїм складом.

На мою думку, все вище перераховане Б. Нідлзом вказує на об’єктивну необхідність відокремлення в обліку на окремих аналітичних рахунках різних статей витрат, таких як загально виробничі та загальноцехові витрати по утриманню та експлуатації вантажного автотранспорту. На цих аналітичних рахунках протягом місяця слід збирати усі затрати, які пов’язані з утриманням і експлуатацією вантажного автотранспорту, але які неможливо віднести на конкретний вид робіт. В кінці місяця накопичені витрати розподілити по рахунках затрат споживачів послуг вантажного автотранспорту пропорційно автомобіле-дням, а по конкретних марках автомобілів – пропорційно автомобіле-тоно-дням.

Варто також звернути увагу і на зауваження Займлюка І., який вважає, що облік затрат на експлуатацію вантажного автотранспорту включає крім вантажних автомобілів, автоцистерни, бензовози, та інші спеціальні машини, робота яких має специфічні особливості, що призводить до необхідності застосовувати в обліку деякі аналітичні рахунки, а саме: „Експлуатація вантажних бортових автомобілів і автомобілів-самоскидів”, „Експлуатація автомобілів спеціального призначення”. При цьому облік затрат потрібно вести окремо по бортових автомобілях, самоскидах, спеціальних машинах (за їх призначенням).

Продовжуючи розгляд цієї теми, Пушкар М. С. пише, що на сучасному етапі на сільськогосподарських підприємствах широко використовуються автомобілі спеціального призначення, об’єм роботи яких не завжди обліковується у тонно-кілометрах, в той самий час, як витрати, що пов’язані з їх виконанням відносяться до затрат по експлуатації вантажних автомобілів. Це на його думку, в значній мірі відбивається на рівні показників використання вантажного автотранспорту. Він вважає, що об’єм робіт, який виконаний спеціальними автомобілями, доцільно облічувати по відпрацьованому часу у годинах, заробітну плату водіїв спеціальних машин здійснювати за фактично відпрацьований час, а робота кожної спеціальної автомашини повинна відноситись до конкретного об’єкту обліку виробництва щомісячно пропорційно відпрацьованому часу у годинах.


Наукові основи організації оперативного обліку витрат на утримання і експлуатацію вантажного автотранспорту - 5.0 out of 5 based on 1 vote