Рецензування звітів про оцінку

1.  Рецензування звіту про експертну оцінку здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень. Підставою для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які, відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, мають право здійснювати рецензування.

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

2.  Рецензентом може бути інший оцінювач (оцінювачі) відповідної кваліфікації; працівники, що працюють в органах влади та мають відповідні повноваження щодо розгляду та рецензування звітів з екс оцінки; експертними радами громадських організацій, що об’єднують оцінювачів майна та майнових прав.

3.  Основними вимогами до фізичних осіб, що здійснюють рецензування звітів є:

–  кваліфікація, підтверджена відповідними кваліфікаційними документами;

–  не менш ніж дворічний досвід роботи в галузі експертної оцінки майна та майнових прав;

–  відсутність родинних зв’язків з оцінювачами, що здійснювали оцінку об’єкта звіт щодо якої рецензується, або фінансових зв’язків з оцінювачем, звіт якого рецензується;

–  неупередженість та об’єктивність;

–  збереження конфіденційності інформації, одержаної в ході рецензування, та інформації про особливості рецензування.

4.  Рецензія виконується виключно в письмовій формі та не повинна містити висновку про вартість об’єкта оцінки. Будь-які висновки про вартість об’єкта оцінки, що виражені в числовій формі, можуть подаватися рецензентом виключно у формі звіту про оцінку, виконаного відповідно до вимог цього Стандарту.

5.  Рецензія має містити наступну інформацію:

–  викладення підстав проведення рецензування;

–  точну назву звіту про оцінку, що був об’єктом рецензування;

–  термін проведення та дату підписання рецензії;

–  висновок про достатність зібраної виконавцем звіту про оцінку інформації, її достовірність та репрезентативність, достатність її розкриття у звіті для формування висновку про вартість об’єкта оцінки та обґрунтування цього висновку;

–  висновок про правильність обґрунтування обраної бази оцінки;

–  висновок про відповідність методології, обраної виконавцем звіту, що був об’єктом рецензування, вимогам Національних Стандартів з урахуванням мети та бази оцінки, та обґрунтування цього висновку;

–  висновок про достатність обґрунтування обраних підходів та методів оцінки;

–  висновок про адекватність та достовірність зроблених виконавцем Звіту, що був об’єктом рецензування, припущень

–  висновок про достатність або недостатність підстав вважати висновок оцінювача про вартість об’єкту оцінки, що міститься у звіті, що був об’єктом рецензування, таким, що відповідає вимогам, які висуваються до оцінки.

6.  Рецензія обов’язково має бути підписана рецензентом і містити перелік зауважень (недоліків) до звіту про оцінку в разі, якщо такі маються. Наводячи такий перелік зауважень рецензент має вказати в рецензії, які з наведених в переліку недоліків звіту, що був об’єктом рецензування, справили чи могли справити суттєвий вплив на достовірність висновку про вартість об’єкта оцінки.

7.  Рецензія повинна містити висновок, який класифікує роботу, що рецензується, як таку, що:

–  повністю відповідає вимогам Національних Стандартів;

–  відповідає вимогам Національних Стандартів, але має незначні недоліки, які не вплинули на оцінку вартості;

–  не повністю відповідає вимогам Національних Стандартів і має суттєві недоліки, що вплинули на оцінку вартості, і може розглядатися як робота, за результатами якої можуть прийматися майнові рішення після виправлення вказаних недоліків;

–  не відповідає вимогам Національних Стандартів і не може розглядатися як робота, за результатами якої приймаються юридично значимі рішення.

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Проект положення "Загальні засади оцінки майна та майнових прав". Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *