Норми виробітку на механізовані роботи

РОЗДІЛ 1  ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Типові норми виробітку призначені для нормування праці робітників, зайнятих на механізованих роботах по обробітку грунту у садівництві та виноградарстві і рекомендуються для використання на державних підприємствах і в організаціях сільського господарства, незалежно від їх відомчого підпорядкування, а також у колективних господарствах.

При розробці норм використані:

— фотохронометражні спостереження;

— результати аналізу організації праці та заходи по ії вдосконаленню; технічні розрахунки за прийнятими формулами і методами визначення норм виробітку на механізовані та ручні роботи;

— технічні характеристики тракторів, сільськогосподарських машин, обладнання та інструментів, які використовуються в садівництві, виноградарстві та розсадництві.

2. Типові норми виробітку встановлені на агрегат в розрахунку на робочу зміну тривалістю 7 годин (при шестиденному робочому тижні). При розрахунку норм виробітку на робочу зміну тривалістю 8 або 8,2 годин (при п’ятиденному робочому тижні) застосовуваються відповідно коефіцієнти 1,14 та 1,17.

3. Типовими нормами виробітку враховані затрати часу на підготовчо-заключні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби виконавця.

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

4. Назва професій та розряди робіт у даному збірнику подані відповідно до „Довідника по тарифікації механізованих та ручних робіт у сільському, водному та лісовому господарстві”, М ВО „Агропромиздат”, 1987 г.

5. До введення типових норм виробітку на підприємствах необхідно привести організаційно-технічні умови у відповідність з проектованими в нормах і здійснити виробничий інструктаж.

6. При впровадженні на підприємствах досконаліших, ніж це передбачено в типових нормах, організації виробництва і праці, технології робіт, машин, устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів тощо, які забезпечують підвищення продуктивності праці робітників, треба розглядати методом технічного нормування і вводити у встановленому порядку місцеві норми виробітку, що відповідають більш високій продуктивності праці.

7. Наведені в збірнику межі числових показників (довжина, ширина, площа і т. п.), в яких подано „до”, слід розуміти „включно”

8. Норми виробітку і витрати палива встановлені на раціональний склад і режим роботи тракторних агрегатів, раціональну організацію праці при оптимальних умовах роботи (вологість ґрунту 20-22%, рівний рельєф місцевості, розташованих до 500 м над рівнем моря, ділянки правильної конфігурації, з рівним рельєфом, для ґрунтів з середньою міцністю несучої поверхні) без урахування тривалих простоїв через несправність агрегату, втрат часу з метеорологічних та організаційних причин.

Норми виробітку та витрати палива подаються з розрахунку на суцільну площу з можливістю залишення найменшої (від 60 до 100см) ширини захисної смуги біля дерев або кущів, не допускаючи при цьому їх пошкодження.

Для обліку умов робіт, відмінних від типових, до норм застосовують такі поправочні коефіцієнти:

Умови роботи

Коефіцієнти

До норми виробітку

До норми витрати палива

Крутість схилу

   

1-3

0,99

1,01

3-5

0,96

1,03

5-7

0,90

1,07

Вологість грунту, %

   

23-25

0,98

1,09

25-30

0,94

1,16

30-50

0,90

1,25

Наявність перешкод, % від загальної площі

   

До 5

0,98

1,02

5-10

0,95

1,04

10-15

0,90

1,08

15-20

0,86

1,12

Висота над рівнем моря, м

   

500-1000

0,93

1,07

1000-1500

0,87

1,12

Організація праці, технологія виконання механізованих робіт, склад ланки виконавців подані у відповідних розділах та таблицях нормативної частини збірника.

Нормативні таблиці розроблено з урахуванням довжині гонів; ґрунтових умов; кількості проходів агрегату по міжряддю, залежно від ширині міжряддя, та глибини обробітку ґрунту.

Сучасне промислове садівництво – велике високомеханізоване виробництво плодів із закінченим циклом вирощування, збирання, зберігання, переробки і доведення продукції до споживача.

В інтенсивному садівництві використовуються вузько — і широкорядні конструкції саду. Для забезпечення нормального освітлення плодових стін (рядів), зручності проведення догляду за садом і збирання врожаю розміри плодових дерев обмежуються по висоті до 3-4 м і ширині 2-5 м, між плодовими стінами (рядами) підтримують робочі проходи (вільні від гілок) шириною 2,54 м. Ширина міжрядь 4, 5, 6, 7, 8 10 м.

Вимоги при механізованому обробітку міжрядь саду такі. Потрібно максимально скорочувати розміри пристовбурних смуг та кіл, які залишаються для ручного обробітку, не допускаючи при цьому пошкодження штамбів, гілок та великих коренів плодових дерев. Уникати наявності великої кількості розвальних борозен і звальних гребенів, запобігаючи в першому випадку оголенню кореневої системи, а в другому — глибокому її засипанню. Для цього при оранці в саду як загінку беруть не одне, а два суміжних міжряддя або обробіток ведуть через одне міжряддя.

Порядок роботи такий. Спочатку плугом-лущильником орють на глибину 10-15 см із зменшенням глибини оранки корпусами, поверненими до штамба дерев, глибина ходу яких не перевищує 10-12 см. Потім знаряддя встановлюють на центральну тягу і збільшують глибину оранки до оптимальної – 18-22 см або до 23-25 см.

Наступний обробіток ґрунту після оранки – боронування дисковими боронами, культивація та фрезерування.

Дискування – основний спосіб підтримання ґрунту в стані пару, оскільки при оранці пошкоджується багато коріння. Тому останню використовують в основному лише для глибокого обробітку ґрунту в молодих садах, а також для заорювання органічних добрив. Дискування провадять ранньою весною на глибину до 12 см і влітку – на 6-8 см.

Для розпушування ґрунту і знищення бур’янів у пристовбурних смугах здійснюють фрезерування на глибину до 12-14 см. Робоча швидкість руху, як правило, не перевищує 4 км/год. Характер заглиблення робочих органів аналогічний вищенаведеному обробітку. В період вегетації грунт у садах культивують 5-8 разів. Першу культивацію проводять на глибину 10-12 см з одночасним боронуванням. Глибину наступних розпушувань зменшують на 2-3 см.

За конструкцією виноградникові плантації ділять на квартали й клітки. Довжина кварталів у зонах становить, як правило, 400-500 м, клітки в кварталі – близько 100 м, ширина кварталу – 200-300 м. Квартали розмежовуються поворотними смугами для агрегатів шириною 7-8 м.

РОЗДІЛ 2 Нормативна частина

2.1 Типові норми та витрати палива на механізовані роботи в садівництві

2.1.1 Оранка міжрядь саду

У садах оранку проводять на глибину від 14-16 до 18-20 см поряд з штамбом дерев, а в міру наближення до середини міжрядь – на глибину до 27 см. При цьому треба скорочувати кількість борозен, які погіршують мікрорельєф саду. Поворотні смуги оборюють після оранки міжрядь. Спосіб руху агрегату – гоновий.

При оранці міжрядь саду на основі агротехнічних вимог кількість проходів агрегату в міжрядді визначається розміром захисної зони (не менше 50 см).

Норми диференційовані за класами питомого опору, шириною міжрядь саду, кількістю проходів агрегату в міжрядді та глибиною оранки.

Виконавець: тракторист-машиніст. Тарифний розряд при оранці тракторами: ЮМЗ-8040.2, ЮМЗ-8040, МТЗ-80/82, ЮМЗ-8240, ЮМЗ-8274 – IV; Т-150-05, ДТ-75М, ДТ-75, Т-70С, Т-54В, Беларус М-1221 – V; Т-150К, Т-150К-09, ЛТЗ-155- VI (табл. 1).

2.1.2  Чизелювання міжрядь саду

Чизелювання проводять весною після обрізування дерев до роспус­­­­­­­­­­­кання бруньок на глибину 16-18 см чизель-культиватором ЧКУ-4 з трактором Т-54В і культиватором-розпушувачем КРН-4,2 в агрегаті з трактором ДТ-75, на глибину 18-20 см культиватором ПРВН-2,5А в агрегаті з трактором Беларусь-М-520, на глибину 25-28 см культиватором ПРВН-2,5А в агрегаті з тракторами МТЗ-80 та ЮМЗ-6Л. На поворотах та переїздах через міжкліткові дороги робочий агрегат переводять у транспортне положення.

Спосіб руху агрегату – гоновий.

Виконавець: тракторист – машиніст. Тарифний розряд при чизелюванні тракторами ДТ-75, Т-54В, Беларусь МТЗ-520 — IV; МТЗ-80, ЮМЗ-6Л – III (табл. 2)

2.1.3  Дискування міжрядь саду дисковими боронами

Дискування проводиться на глибину 6-9 см, 10-12 см, 12-14 см, 14-16 см.. Відхилення середньої глибини обробітку грунту від заданої не повине перевищувати + — 2 см. Після дискування верхній шар грунту повинен бути дрібногрудочковатий, поверхня рівною, бур’яни повністю підрізані. Для досягнення високої якості обробітку грунту дискування треба проводити впоперек оранки.

Спосіб руху агрегату – човниковий з безпетлевим поворотом.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при дискуванні тракторами МТЗ-82, ЮМЗ-8220, ЛТЗ-60АБ,– ІІІ, ДТ-75, Т-70С, Т-54В, ЛТЗ-155, МТЗ-1025 – IV; МТЗ-80 — I; (табл. 3)

2.1.4 Суцільна культивація міжрядь саду

Для підтримання грунту в саду протягом усього вегетаціоного періоду в розпушеному та чистому від бур’янів стані ії оброблюють культиваторами зі стрільчатими робочими органами.

Поверхній шар грунту повинен бути дрібногрудочковатий, поверхня рівною, бур’яни повністю підрізані, висота гребенів не більше 3-4 см, ширина необроблених пристовбурних смуг та приштамбових площ мінімальною, не допускається ушкодження штамбів плодових дерев. Спосіб руху агрегату – човниковий.

Норми виробітку та витрати палива розраховані на 1,2 – 1,6 клас тягового опору культиватора при глибині обробітку 6-8 см і на 2,0 – 2,2 кН/м при глибині 10-12 см. В з’язку з тим, що клас тягового опру культиватора охоплює тягові опори культиватора при обробітку легкого, середнього та важкого грунту на задану глибину, і для зручності користування нормативними матеріалами норми виробітку диференційовані за глибиною обробітку грунту.

Спосіб руху агрегату – човниковий..

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при культивації трактором ДТ-75, МТЗ-1025, МТЗ-82.1 – IV; МТЗ-920, МТЗ-8080, ЮМЗ-6Л, МТЗ-80, ЮМЗ-8073, ЮМЗ-8020 — ІІІ (табл. 4).

2.1.5 Обробіток пристовбурних смуг у саду фрезою ФСН-0,9Г

Обробіток пристовбурних смуг як і культивацію міжрядь саду проводять протягом усього вегетаційного періоду на глибину від 8 до 10 см. Після обробітку поверхній шар грунту повинен бути дрібногрудочковатий, поверхня рівною, бур’яни повністю підрізані. Найбільше повний обробіток пристовбурних смуг забезпечує фреза, яку можна застосовувати на ділянках, засаджених низько — та високоштамбовими деревами, де відстань між рядами дерев дозволяє вільному проходженню трактора. При зіткненні щупа фрези з штамбом дерева вона відхиляється вбік і, обійшовши його, знову повертається у попереднє положення, залишаючи необробленою невелику захисну зону біля штамба дерева.

Спосіб руху агрегату – човниковий.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при обробці трактором МТЗ-520 — III (табл. 5).

2.1.6 Очищення міжрядь саду від гілок після обрізування дерев

На очищенні міжрядь саду від гілок організація праці та технологія виконання робот и залежить від кількісті гілок, об’єму та розміщення їх по міжряддях, організації наступного вивезення гілок з міжквартальних доріг до місця спалювання. Втановлені норми виробітку розраховані для агрегата та виконання робіт. які використовуваються у господарствах для підбирання і вивезення гілок.

Порядок виконання роботи такий:

Агрегат стягуває гілки з міжрядь до поворотної смуги і вивантажує їх у купи на два боки ділянки для наступного вивезення гілок до місця їх спалювання.

Роботу виконують машиною ВС-2,5 з трактором ЮМЗ-8073.

Норми виробітку та витрати палива диференційовані з урахуванням ширини міжряддя та кількісті проходів агрегату по ньому.

Спосіб руху агрегату – човниковий або гоновий.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при очищенні міжрядь від гілок після обрізання плодових дерев трактором ЮМЗ-8073 — IV (табл. 6).

2.1.7 Оприскування саду

Оприскування саду проводять тракторами Т-70С, МТЗ-80 і ЮМЗ-6Л в агрегаті з оприскувачем ОПВ-2000. Норма витрати розчину от­ру­­то­хімікатів 800 – 1000 л/га. Оприскувачи заправляють за допомогою пересувних заправних засобів ЗЖВ-3,2 наприкінці гонів на поворотній смузі. Розчин готують у резервуарах оприскувача.

Спосіб руху агрегату – човниковий з заходом в кожній ряд з двобічним оприскуванням разом двох рядів.

Виконавець: тракторист – машиніст. Тарифний розряд при оприскуванні саду тракторами Т-70С, МТЗ-80, ЮМЗ-6Л — VI (табл.7 ).

2.1.8_ Лущення міжрядь саду

Лущення забезпечує найбільш повний обробіток грунту в садах. Лущення проводять на глибину 8-10 см, 10-12 см і 18-20 см. Відхилення середньої глибини обробітку грунту від заданої не повинне перевищувати +-2 см.

Спосіб руху агрегату – гоновий безпетлевий.

Виконавець: тракторист-машиніст. Тарифний розряд при лущенны трактором Т-70В, ЮМЗ-8040– ІІІ (табл. )

2.2 Типові норми та витрати палива на механізовані роботи в виноградарстві та розсадництві

2.2.1  Оранка міжрядь виноградників

Для підтримування грунту в стані чорного пару міжряддя пе­рі­одично обробляють плугом–розпушувачем з оборотом верх­ньо­го шару. Глибина оранки агрегатами: ДТ-75 з плугом ПН-4-35 і МТЗ-80 з ПЛН-3-35 – 18-20 см; трактором Т-54В з плугом-розпушувачем ПРВН-1,5А – 20-22 см; ДТ-75 з ПН-4-35 – 20-22 см і 23-25 см; Т-70С в агре­гаті з плугом-розпушувачем ПРВН-1,5А – 25-27 см. Величина захисної зони змінюється залежно від роз­м­іще­ння кореневої системи кущів у межах 50-60 см. На поворотах та переїздах через міжкліткові дороги плуг переводять у транспортне положення, піднімають та опускають його за допомогою гідравличної системи трактора. Норми виробітку та витрати палива розроблени з розрахунку на загальну площу виноградника, з урахуванням ширини міжрядь, кількісті проходів агрегату по міжряддю та категорії грунтів.

Спосіб руху агрегату – гоновий.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при обробці тракторами ДТ-75, Т-70С, Т-54В, МТЗ-950 – V, МТЗ-80, ЮМЗ-8240, ЛТЗ-60АБ — IV (табл. 7).

2.2.2 Плантажна оранка

Плантажну оранку проводять за кілька місяців (не менше чим за 1,5-2) до посадки винограду. Якщо посадку проводять по весні, плантажну оранку виконують восени; при осінній посадки винограду оранку проводять протягом літа до 1 липня. Плантажна оранка забезпечує одночасне розпушування та перемішування глибиного шару грунту, створення найбільш сприятливих умов для приживлюваності саджанців та росту кущів у перші роки після садіння. Робота плантажного плуга відрізняється від роботи звичайних причіпних плугів тим, що повне заглиблення корпуса роблять на другому обо на третьому проході. Наприкінці ділянки – на поворотній смузі плуг обов’язково виглиблюють, ставлять у транспортне положення і розвертають для заїзду у суміжну борозну. При цьому, щоб уникнути поломок плуга, не можна роботи круті повороти. Глибина оранки 60 см при ширині захвату 50 см.

Спосіб руху агрегату – гоновий.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при обробці трактором Т-150 — VI (табл. 8).

2.2.3 Глибоке розпушування грунту міжрядь виноградників ( глибока культивація грунту)

Внаслідок роботи тракторів і робочих, а також оранки грунту на однакову глибину у міжряддях виникає затвердіння грунту і утворюється „плужна підошва”, що приводить до зниження врожайності виноградників.

Для боротьби з ущільненням, а також з метою накопичення вологи у період від збору врожаю до осінньоі оранки грунт розпушують на глибину 25-30 см плугом-розпушувачем ПРВ-3 з трактором Т-70С і на глибину 30-35 см плугом ПН-4-35 в агрегаті з трактором ДТ-75.

Спосіб руху агрегату – гоновий.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при обробці тракторами ДТ-75, Т-70С, Т-150-05-09 — V (табл. 9).

2.2.4 Періодичне глибоке розпушування грунту міжрядь виноградників (відновлення плантажу)

Глибоке розпушування міжрядь (відновлення плантажу) на глибину 40-55 см проводять з метою поліпшення водно-повітряного режиму в активному шарі грунту і забезпечення більш потужної і глибоко розвинутої кореневої системи. Враховуючи, що при глибокому обробітку грунту частково пошкоджується коренева система, то суцільне глибоке розпушування міжрядь слід проводити раз в 2-3 роки, або протягом двох років: перший рік у парних міжряддях, другий – у непарних. Цей агротехничний захід особливо ефективний на важких безструктурних, глинистих, важких грунтах і на виноградниках, що зрошуються.

Норми виробітку та витрати палива розроблени з розрахунку на загальну площу виноградника, з урахуванням ширини міжрядь, кількісті проходів агрегату по міжряддю та категорії грунтів.

Роботу виконують глибокорозпушувачем „Rotoon” з трактором Т-70С і плугом-розпушувачем ПРВ-4 з трактором ДТ-75.

Спосіб руху агрегату – гоновий.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при обробці тракторами ДТ-75, Т-70С — V (табл. 10).

2.2.5 Дискування міжрядь виноградників

Дискування – основний спосіб підтримання грунту в стані пару, оскільки при оранці пошкоджується багато коріння. Дискування проводять ранньою весною дисковими боронами на глибину 6-9, 10-12, 12-14 см. Відхилення середньої глибини обробітку грунту від заданої не повине перевищувати + — 2 см. Після дискування верхній шар грунту повинен бути дрібногрудочковатий, поверхня рівною, бур’яни повністю підрізані. Для досягнення високої якості обробітку грунту дискування треба проводити впоперек оранки.

Спосіб руху агрегату – човниковий з безпетлевим поворотом.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при дискуванні тракторами, ЮМЗ-8240.2, ЮМЗ-8280, МТЗ-82, МТЗ-520– III, Т-70С, Т-54В, Т-150-05-09, МТЗ-82, МТЗ-80- IV — V (табл. 11).

2.2.6 Культивація міжрядь виноградників

Культивацію міжрядь виноградників здійснюють з метою знищення бур’янів та розпушування ущільненого поверхневого шару грунту. Культивацію проводять плугом-розпушувачем ПРВМ-3, грунто­обробною машиною МПВ-1Б, культиватором-розпушувачем КРВ-3 в агрегаті з тракторами відповідно ЮМЗ-8073, ЮМЗ-8070 і Т-70В на глибину 10-12 см; плугом ПРВН-2,5А з трактором ЮМЗ-6Л – на глибину16-18 см.

Комплектування агрегату та регулювання виконують до початку робочої зміни. Поворотні смуги у міжряддях виноградника обробляють після виконання основних операцій.

Норми виробітку та витрати палива розроблени з розрахунку на загальну площу виноградника, з урахуванням ширини міжрядь, кількісті проходів агрегату по міжряддю.

Спосіб руху агрегату – гоновий.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при обробці трак­­торами ЮМЗ-8073, ЮМЗ-8070, ЮМЗ-6Л – III; Т-70В – IV, МТЗ-1005, ЮМЗ-8271, ЮМЗ-8244, ЮМЗ-8080, ЮМЗ-8073, Fendt280P, МТЗ-520 — III (табл.12).

2.2.7 Культивація міжклітинних доріг на виноградниках

Культивацію міжклітинних доріг на виноградниках здійснюють з метою знищення бур’янів та розпушування ущільненого поверхневого шару грунту. Культивацію проводять плугом-розпушувачем ПРВМ-2,5А в агрегаті з трактором Т-70С на глибину 12-14 см після виконання основних операцій. Комплектування агрегату та регулювання виконують до початку робочої зміни.

Норми виробітку та витрати палива розроблени з розрахунку на загальну площу виноградника, з урахуванням ширини міжклітиних доріг, кількісті проходів агрегату, пітомого опіру грунта.

Спосіб руху агрегату – човниковий.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при обробці тракторами Т-70С — IV (табл. 13).

2.2.8  Оприскування виноградників

Головна мета обприскування виноградників – зниження чисельності або подавлення шкідливих організмів до рівня, при якому вони не завдають значних економічних збитків.

Максимальна робоча швидкість руху агрегатів на оприскуванні 7,3 км/год., мінімальна – 3, при переїздах – 8 км/год.

Оприскувачі заправляють за допомогою пересувних заправних засобів ЗЖВ-3,2, наприкінці гонів на поворотній смузі. Розчин готують у резервуарах оприскувача.

Спосіб руху агрегату – човниковий з двобічним оприскуванням через міжряддя.

Виконавець: тракторист-машиніст. Тарифний розряд при оприскуванні саду тракторами МТЗ-80, ЮМЗ-6Л, Т-70С – VI (табл. )

2.2.2 Обробіток грунту в рядах між кущами та в міжряддях виноградників

Внаслідок роботи тракторів і робочих, а також оранки грунту на однакову глибину у міжряддях виникає затвердіння грунту і утворюється «плужна подошва», що приводить до зниження врожайності виноградників.

Для боротьби з ущыльненням, а також з метою накопичення вологи у період від збору врожаю до осінньої оранки грунт розпушують на глибину 10-12 см культиватором виноградниковим КВ-3 з трактором ДТ-75.

Спосіб руху агрегату – гоновий.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при обробці тракторами ДТ-75 – V (табл. ).

Лущення міжрядь виноградників

Лущення забезпечує найбльш повний обробіток грунту в виноградниках.

Лущення проводять на глибину 18-20 см. Відхилення середньої глибини обробітку грунту від задано не повинне перевищувати +-2 см.

Спосіб руху агрегату — гоновий безпетлевий.

Виконавець – тракторист-машиніст. Тарифний розряд при лущенні трактором ЮМЗ-8040 – III (табл. )

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Нормативно - законодательная база. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *