Економічне обґрунтування рубок догляду

Економічне обґрунтування рубок догляду

Економіка лісового господарства – галузева економічна наука, яка вивчає форми та характер прояву економічних законів.

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

Щоб підвищити економічну ефективність рубок догляду, а, отже, і значно збільшити мобілізаційні кошти на ведення лісового господарства, потрібно працівникам лісництва вишукувати ринки збуту лісової продукції та раціонально використовувати заготовлені лісоматеріали.

Ліси є економічними ресурсами, запаси яких обмежені; людина може використовувати лісові насадження як ресурс, комбінуючи його з іншими ресурсами по засобам праці для виробництва та споживання продукції.

Під галуззю народного господарства розуміють сукупність характерних для неї підприємств, які займають певне місце в обміні між галузями та відрізняються від інших підприємств.

Відмінні особливості галузі, які впливають на конкретні форми проведення та дії економічних законів:

1)  Довгострокові підприємства.

На відміну від інших природних ресурсів ліс відноситься до числа заповнюваних ресурсів, але відтворення їх досягається на протязі декількох десятиліть. Ця особливість має не тільки біологічне, але і економічне значення, бо праця, яка витрачається в процессі виробництва, відшкодовуються у вигляді продукту через довготривалий час.

2) Скорочений робочій період. На долю робочого періоду припадає всього 1%, а на період природних процесів, що протікають без участі людини – 99%. Через це склад, зміст та послідовність виконання робіт повинно визначатися з урахуванням дії природних факторів.

3) Потреба в значних площах. Від декількох тисяч гектар до декількох тисяч гектар.

4) Багатогранний та різнохарактерний вид продукції.

5) Обумовлюваність підприємства географічним середовищем – вирощування пов’язано з біологічними процесами по накопиченню органічної маси, яка в значній ступені визначається родючість ґрунту, кількістю тепла, світла, вологи, що в свою чергу залежить від географічного розміщення.

Ліс, виконуючи багатогранні функції, одночасно виступає виробництвом, засобом та продуктом праці.

Засобом праці виступає в процесі фотосинтезу, тобто продукує на кисень, а також при використанні насаджень при захисті берегів водоймищ, рік, захисту сільгос полей, населених пунктів.

Предметом праці лісонасаджень стає після суспільно – необхідних витрат на відновлення, збереження та покращення чкості естетичних якостей.

Виходячи з цього під продукцією в галузі треба розуміти результат праці по створенню, вирощуванню, охороні та захисту насаджень, належних для експлуатації та виконання окремих функцій. Це лісонасадження на корню з їх багатосторонніми функціями.

Рентабельність – показник економічної ефективності виробництва на підприємстві – економічний показник, що показує відношення прибутку до витрат. Підприємство працює рентабельно якщо його доходи перевищують витрати.

Керування витратами – процес цілеспрямованого формування витрат та їх розподіл на випуск різних видів продукції при постійному їх контролі та стимулюванню їх зниження.

Собівартість є якісним показником, що характеризує роботу підприємства. Показник собівартості використовується для оцінки підрозділу та підприємства в цілому; контроль за ефективністю витрат матеріально – грошових, трудових та фінансових ресурсів.

Для економічного обґрунтування рубок догляду в соснових насадженнях визначаємо вихід сортиментів за видами рубок. Результати обчислень проведених за матеріалами пробних площ наводимо у табл. 6.8. За нашими обчисленнями вихід сортиментів при рубках догляду в соснових насадженнях Севастопольського лісництва ДП «СДЛМГ» наступний: освітлення: хворост 17%, хмиз 83%; прочищення – хворост 28%, хмиз 72%; проріджування –дрова 22%, хмиз 78%; прохідна рубка – ділова 20%, дрова 65%, хмиз 15%. Як свідчать результати обчислень у процесі рубок догляду в соснових насадженнях Севастопольського лісництва ДП «СОЛОХ» у межах річної лісосіки можна отримати 6270,1 м3 деревини.

Таблиця 6.8 Вихід сортиментів при рубках догляду.

Види рубань

Розрахункова лісосіка

Вихід сортиментів, м3

(пробні площі)

за площею, га

за запасом, м3

Ділова

Дрова

Хворост

Хмиз

Прочищення

17,6

674,0

0

0

120,0

305,0

Проріджування

65,7

5523,3

0

35,0

0

122,0

Прохідна рубка

0,52

72,8

20,0

88,0

0

21,0

Всього

83,8

6270,1

20,0

123,0

120,0

406,0

Проведені обчислення свідчать, що з економічних позицій найбільш доцільними є проріджування, тоді, як з лісівничих позицій – освітлення, прочищення і проріджування. В табл. 6.9 показане обчислення витрат на проведення рубок догляду.

Таблиця 6.9 Розрахунок витрат на проведення рубок догляду.

Види рубок

Обсяг рубок, м3

Фактичні витрати на заготівлю 1 м3, грн.

Витрати на проведення рубок, грн.

Прочищення

674,0

55,0

37070,0

Проріджування

5523,3

48,3

266775,4

Прохідна рубка

72,8

100,3

7301,8

Разом

6270,1

311147,2

Собівартість приймається на рівні фактичних витрат по ДП «СДЛМГ» за 2010 рік (форма 10 ЛГ).

В табл. 6.10 обчислені надходження від реалізації деревини у розрізі видів рубок догляду. Обсяг ліквідної продукції подано за обчисленнями наведеними в табл. 6.6, а середня ціна за 1 м3 за виробничими даними.

Таблиця 6.10 Виручка від реалізації деревини заготовленої у процесі рубок догляду.

Види рубань

Обсяг ліквідної продукції, м3

Середня ціна за 1 м3, грн.

Виручка від реалізації, грн.

Прочищення:

— хворост

227,0

1,8

408,6

Разом

227,0

408,6

Проріджування:

— дрова

1380,8

86,0

118748,8

Разом

1380,8

118748,8

Прохідна рубка:

— ділова

— дрова

20,0

50,0

300,0

86,0

6000,0

4300,0

Разом

70,0

10300,0

Всього

1677,8

129457,4

Як свідчать результати обчислень від реалізації дров і ділової деревини від рубок догляду (площа 83,8га) у соснових насадженнях Севастопольське лісництво може отримати 129457,4 гривень, в тому числі від реалізації дров 123457,4 гривень і від реалізації ділової деревини 6000,0 гривень.

В загальній сумі виручки від реалізації деревини заготовленої у процесі рубок догляду в соснових насадженнях Севастопольського лісництва переважає виручка від реалізації дров’яної деревини, яка становить 95,4%.

В таблиці 6.11 Наведені економічні показники рубок догляду.

Таблиця 6.11. Економічні показники рубок догляду.

Види рубок

Обсяг рубок, м3

Витрати на рубку, грн.

Сума реалізації, грн.

Економічний ефект, грн.

(+, -)

Рентабельність, %

Прочищення

674,0

37070,0

408,6

-36661,4

-98,9

Проріджування

5523,3

266775,4

118748,8

-148026,6

-55,5

Прохідна рубка

72,8

7301,8

10300,0

2998,2

41,1

Разом

6270,1

311147,2

129457,4

-108367,0

-84,5

Як свідчать розрахунки (табл. 6.11), прочищення та проріджування є збитковими в економічному плані, а прохідні рубки є прибутковими. Економічний ефект від проведення запланованого обсягу робіт становитиме -108367,0 грн., а середня рентабельність – -84,5 %.

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Экономические статьи. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *