03 | 04 | 2020
Экономика
Литература

Економіко-статистичний аналіз сільськогосподарського виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в Вінницькій області. 2003 р.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Економіко-статистичний аналіз сільськогосподарського виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в Вінницькій області

Агропромисловий комплекс займає провідне місце в економіці області, оскільки забезпечує її продовольчу безпеку, переробну промисловість - сировиною, населення - продовольчими ресурсами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Вінниччина відноситься до регіону, в якому виробляється значна частка сільськогосподарської продукції України.

На підприємствах та в організаціях сільського господарства працювало 167,6 тис. осіб, в тому числі в сільськогосподарському виробництві - 162,3 тис. осіб. У порівнянні з 2000 роком чисельність штатних працівників зменшилась на 12,0 тис. осіб, або на 6,7%, в сільськогосподарському виробництві - відповідно на І 1,8 тис. осіб та 6,8%.

Проведення широкомасштабного реформування колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності згідно Указу Президента від 29.01.200Iр. N262 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" зумовило в сільському господарстві суттєві структурні зміни. В результаті реформування станом на І липня 2001 року було створено 823 сільськогосподарських підприємства, в т. ч. 121 приватне (приватно-орендних) підприємство, 33 фермерських господарства, 200 сільського - господарських кооперативів, 8 відкритих акціонерних товариств, 6 закритих акціонерних товариств, 436 товариств з обмеженою відповідальністю, 8 товариств з додатковою відповідальністю та господарств інших організаційно - правових форм господарювання. Зміна форм господарювання пройшла при значних кількісних і якісних змінах у власності на землю та основні засоби виробництва. Колективна форма власності на землю та засоби виробництва замінена на приватну форму власності при збереженні в переважній більшості колективної форми господарювання.

Кількість підприємств за організаційно-правовими формами господарювання

Найбільшу питому вагу серед новоутворених господарств займають товариства з обмеженою відповідальністю 53%, кооперативи -24%, приватні - 15%, фермерські господарства -4%, всі інші агроформування - по 1 відсотку.

Кількісні і якісні показники виробництва валової продукції впливають на економічний стан області, а також всієї країни.

По виробництву валової продукції сільського господарства Вінницька область у 2001 році (за попередніми даними) зайняла четверте місце в Україні, в тому числі по продукції рослинництва та тваринництва також 4-е місце.. Питома вага області у загальному обсязі виробництва валової продукції сільського господарства України складає 5,6% (в минулому році 6,0%), в тому числі рослинництва -5,7% (6,3%), тваринництва -5,3% (5,5%).

Всі категорії господарств в 2001 році (за попередніми даними) виробили валової продукції на суму 3431,9 млн. rpн., що проти попереднього року становить 101,7%, в тому числі продукції рослинництва -2176,0 млн. грн. (100,6% відповідно), тваринництва -1255,9 млн. грн. ( 103,8%).

За вказаний період сільськогосподарськими підприємствами Вінницької області вироблено валової продукції на суму 1498,4 млн. грн. (що становить 101,2% до попереднього року), в тому числі рослинницької продукції -1135,0 млн. rpн. (97,9%), тваринницької продукції -363,4 млн. rpн. (112,8% відповідно). Поряд з цим, у господарствах населення вироблено продукції на 1933,5 млн. rpн. (що проти минулого року склало 102,2%), в тому числі рослинницької продукції - 1041,0 млн. rpн. (103,6%), тваринницької продукції -892,5 млн. rpн. (100,5%).

Слід відмітити, що станом на 1 січня 2002р. загальна земельна площа Вінницької області становила 2649,2 тис. га, в т. ч. сільськогосподарські угіддя - 2018,9 тис. га, із них piллі -1730,6 тис. га.. Сільськогосподарські підприємства області займають 1371,3 тис. га земельної площі, в т. ч. сільськогосподарських угідь 1307,1 тис. га, із них ріллі -1243,9 тис. га. У володінні та користуванні громадян знаходиться відповідно 552,7 тис. га, 529,4 тис. га та 407,4 тис. га земельної площі.

В усіх категоріях господарств в 200І р. зернові культури зібрано із площі 827,6 тис. га, соняшник на зерно -43,7 тис. га, цукрові буряки -107,5 тис. га, картоплю -115,9 тис. га, овочі -15,6 тис. га (Рис.2.1).

Рис. 2.1 Виробництво основних сільськогосподарських культур, тис. тонн

В усіх господарствах цукрових буряків (фабричних) зібрано 1,9 млн. тонн (майже на рівні 2000р.). Зниження урожайності цукрових буряків до 177,8 ц/га (проти 186,2 ц/га в 2000р.) в деякій мірі компенсувалось збільшенням площі збирання на 4,5%. Слід відмітити, що проти 1990 року валовий збір цукрових буряків зменшився в 3,0 рази за рахунок зниження урожайності і площі збирання відповідно в 1,6 та 1,9 раза.

Насіння соняшнику по всіх категоріях господарств зібрано 40,4 тис. тонн, що в 1,7 рази менше, ніж в 2000 році і на 39,5%, ніж в 1990 році. При цьому урожайність соняшника становила 9,2 ц/га, що менше на 29,2% проти 2000 року і в 2, І раза проти 1990 року.

За 2001 рік зібрано картоплі 1,2 млн. тонн, що менше проти попереднього року на 17,2%, внаслідок зниження урожайності на 13,0% і площа збирання на 4,8%. Разом з тим, в порівнянні з 1990 роком картоплі накопано більше на 9,5%,' за рахунок зростання обсягів вирощування цієї культури господарствами населення в 1,2 раза.

Овочевої продукції у всіх категоріях господарств зібрано 172,0 тис. тонн, що на 12,3% менше, ніж в 2000 році. Однак, урожайність овочів вища минулорічної на 4,2% і становить 109,9 ц/га.

В 2001 році сільськогосподарські підприємства виробили зернових культур 80,9% від загального обсягу, цукрових буряків - 89,9%, соняшнику -79,0%. Значна частка в загальному обсязі виробництва картоплі та овочів припадає на господарства населення і складає 99,4% та 89,8% відповідно.

Цьогорічний вклад Вінниччини в загальнодержавне виробництво зерна склав 5,4% (в 2000р. -7,1%), цукрових буряків -12,3% (14,5%), картоплі -6,8% (7,1%), овочів -2,9% (З,4) .

Велике значення в підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва має забезпеченість технікою. Разом з тим, в останні роки технічний парк скорочується. Станом на І січня 2002 року проти аналогічного періоду минулого року парк тракторів в сільському господарстві зменшився в цілому на 334 штук (або на 1,2%), в тому числі тракторів загального призначення - на 554 шт. (7,9%), інших - на 80 шт. (20,7%), тракторів, на яких змонтовані землерийні та інші машини - на 122 шт. (4,4%).

Зменшилась також наявність зернозбиральних комбайнів проти попереднього року на 1,5%, кукурудзозбиральних - на 7, І %, кормозбиральник - на рівні попереднього року, бурякозбиральних - на 1,3%, сівалок всього - на 0,9%, сінокосарок тракторних - на 4,8%, прес-підбирачів - на 2,1%, розкидачів твердих мінеральних добрив - на 2,8%, доїльних установок - на 7,5%.

В сільськогосподарських підприємствах списується значна частина старої техніки, однак придбати нову вони не мають можливості через високі ціни.

Тваринництво - одна із основних і надзвичайно важливих галузей, сільського господарства, так як являється основною сировинною базою для переробної, харчової та легкої промисловості. Матеріальний рівень життя населення напряму залежить від рівня розвитку тваринництва.

Виробництво м'яса (в живій вазі) в усіх категоріях господарств в 200 І році зменшилось проти минулого року на 6, І % і проти 1990 року в 2,5 рази, молока збільшились на 9,7%, а проти 1990р. менше в 1,8 раза, яєць збільшилось на 4,9% і зменшилось в 1,9 раза в порівнянні з 1990р. (Рис.2.2)

Рис.2.2 Виробництво основних видів продукції тваринництва

В сільськогосподарських підприємствах (вкл. фермерів) виробництво м'яса зменшилось на 15,9% проти минулого року і в 6,5 раза проти 1990 року, обсяги молока та яєць збільшились проти 2000р. на 8,8 і 42,5%, однак проти 1990р. І менші в 4,2 та 5,7 раза відповідно.

За останнє десятиріччя чисельність худоби в усіх категоріях господарств скоротилась: великої рогатої худоби більше, як в 2,2 раза, в тому числі корів -в 1,6 раза, свиней - майже в 1,9 раза, овець та кіз - в 6,1 раза, птиці в -1,8 раза (Рис.2.3).

Збільшення проти попереднього року поголів'я худоби в усіх категоріях господарств відбулося за рахунок росту чисельності худоби в господарствах населення. Так, В 2001 році проти 2000р. та 1990р. в господарствах населення спостерігається ріст поголів'я ВРХ на 12,0 та 30,8% відповідно, в тому числі корів - на 4,6 та 39,0%, свиней - на 5,2 та 8,7%, овець та кіз -2,2 та 57,6%.

Рис.2.3 Динаміка чисельності поголів’я худоби в усіх категоріях господарств, тис. голів

За 2001 рік сільськогосподарськими товаровиробниками реалізовано по всіх каналах: зернових культур 1029,6 тис. тонн, олійних -40,0 тис. тонн, цукрових буряків -1637,2 тис. тонн, овочів -9,2 тис. тонн, картоплі -2,2 тис. тонн, плодів та ягід -17,1 тис. тонн, худоби та птиці -41,4 тис. тонн, молока та молочних продуктів -162,7 тис. тонн, яєць -61,8 млн. штук, вовни-18,3 тонн.(Рис.2.4)

Проти попереднього року сільськогосподарські підприємства збільшили продаж по всіх каналах яєць на 53,9%, зернових культур - 25,9%, молока та молочних продуктів -16,6%, картоплі - на 5,8%, по інших видах сільськогосподарської продукції скоротили: вовни - в 2,1 раза, плодів та ягід - в 1,6 раза, олійних культур - на 23,7%, цукрових буряків -8,2%, худоби та птиці - 19,4%, овочів - на 9,9%.

Рис. 2.4 Динаміка реалізації сільськогосподарської продукції, тис. тонн

При зменшенні питомої ваги продажу рослинницької та тваринницької продукції заготівельним організаціям, зростає її продаж по інших каналах реалізації.

Якщо, в 1990 році по основних продуктах рослинництва і тваринництва основна частка припадала на реалізацію продукції заготівельним організаціям, то в 2001 році змінилася частка продажу по інших каналах. Продаж зернових культур в 2001 році на ринках склала 18%, населенню через систему громадського харчування -20%, іншим каналам (комерційним структурам, підприємствам) -47%; олійних культур на ринку - 29%, іншим каналам -60%; картоплі на ринку -53%, іншим каналам -30%; овочів на ринку -32%, населенню -30%, іншим каналам -28%; плодів та ягід на ринку -32%, населенню -33%, іншим каналам -:- 28%; худоби та птиці на ринку склала -24%, населенню -21 %, іншим каналам -16%; яєць на ринку -40%, іншим каналам - 16%, вовни на ринку - 64%, іншим каналам - 32%.

Продовжується практика товарообмінних операцій, при цьому сільськогосподарські підприємства втрачають значні кошти, так як середні реалізаційні ціни за бартерними угодами за 2001 рік майже по всіх видах - рослинницької та тваринницької продукції (крім овочів, плодів, яєць) значно нижчі цін заготівельних організацій. Реалізаційні ,ціни на сільськогосподарську продукцію не відшкодовують собівартості продукції в зв'язку з порушенням паритету цін і як наслідок цього в основному тваринництво на протязі багатьох років являється збитковою галуззю.

Номінальна середньомісячна заробітна плата одного працівника села у 200 І році зросла на 31,9%, однак становила лише 139,86 грн., що на третину менше, ніж в цілому по економіці. Незадовільними є і темпи зростання заробітної плати працівників сільськогосподарського виробництва, досягнувши лише 138,10 грн, однак ця заробітна плата виплачується невчасно.

Станом на І 0 січня 2002 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в сільському господарстві становила 48,8 мли. грн. Майже половина зазначеної суми припадає на борг 2000 та попередніх років. Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату по галузі становить 80,9 тис. осіб, або кожен другий працюючий у галузі.

Частка сільського господарства складає більше половини загального обсягу боргу по області. Розмір заборгованості в середньому на одного працівника в 200 І році дещо зменшився (на 60 грн.) і становив 603 грн., однак враховуючи низькі заробітки, заборгованість у цій галузі залишається ще досить тривалою.

У задоволенні попиту населення на продукти сільськогосподарського виробництва, особливо в сучасних умовах, важливе значення мають ринки. За рахунок організованих ринків у 200 І році формувалось 27,8% загального продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Переробкою сільськогосподарської сировини області займаються підприємства м'ясної, молочної та цукрової промисловості, а також підприємства по промисловій переробці овочів, фруктів, зерна та виробництву жирів.

У 2001 році вдалось призупинити стійку тенденцію спаду виробництва основних видів продовольчих товарів, що складалась на протязі останніх років (починаючи з 1990 р.).

Найвищий індекс поточного року до 2000р. У промисловості по виробництву жирів -148,5%. При цьому виробництво олії зросло на 25,2 тис. тонн (у 1,6 раз більше), що на 17,8% більше, ніж у 1995 році, але на 25,5% менше рівня 1990 року.

Високих результатів у 2001 році досягла молочна промисловість, приріст виробництва у якій сягнув показника 35,2%, що дало змогу перевищити рівень і 1995 року на 40,1%, але ще не вдалось подолати відставання в порівнянні з 1990 / роком (на 42,1 %). У поточному році було вироблено більше: тваринного масла на 3,6 тис. тонн (що на 0,7 тис. тонн більше ніж у 1995 році, але на 14,8 тис. тонн менше ніж уI990), на 1,9 тис тонн сирів жирних (на 1,7 тис. тонн більше, ніж у 1995 році, на рівні 1990 року), на 6,1 тис. тонн продукції з незбираного молока (на 5,9 тис. тонн менше, ніж у 1995 році і на 127,8 тис. тонн проти 1990р.).

На 11,8% зросли обсяги виробництва на підприємствах по промисловій переробці овочів та фруктів. Так у 2001 році було вироблено консервів на 9,1 млн. умовних банок більше, ніж у попередньому. Причому майже досягнуто рівня виробництва 1995 року (96,4%), проте відставання від 1990 року у випуску консервів складає 57,0%. Зріст виробництва консервів досягнуто за рахунок збільшення у 4,3 рази випуску рибних консервів та майже у 1,5 рази - фруктових консервів.

Незадовільний стан у області по виробництву круп, де не досягнуто рівня минулого року (72,9%), причому скорочення в порівнянні з 1995 роком склад" 67,8%, а з 1990 - майже у десять раз. Дещо збільшено випуск борошна (на 5,9% разом з тим його скорочення проти 1995р. і 1990р. складає 27,7% та 52,1 відповідно.

Не кращим чином спрацювала у 2001 році цукрова промисловості Вінниччини - найбільший виробник цукру - піску в Україні. Переробкою цукрових буряків в області займались 29 цукрових заводів, які виробили 200,2 тис. тонн цукру, що на 3,1% менше минулорічного рівня. На протязі останніх років спостерігається скорочення виробництва цукру - піску. Так, в звітному році проти 1995 року обсяги виробництва цукрової галузі зменшились в 2,4 раза, " проти 1990 року - в 4,2 раза. Відсутність сировини. стала однією з головних причин роботи більшості заводів не на повну потужність і простою деяких заводі взагалі.

Найбільший спад виробництва в порівнянні з 2000 роком допущено у м'ясній промисловості -29',8% Таким чином, в цій галузі продовжується її тенденція скорочення виробництва протягом десятиріччя.

Результати аналізу свідчать, що в останнє десятиріччя в сільськогосподарській галузі відбувались негативні тенденції, що призвело до значного скорочення як рослинницької, так і тваринницької продукції, а також закупівлі сільськогосподарської продукції. А це в свою чергу вплинуло на діяльність підприємств, що її переробляють.

Ситуація, що склалася в сільськогосподарській галузі, потребувала корінних змін і ці зміни впроваджуються при реформуванні КСП на засадах приватної власності на землю. І це вже дало позитивні результати.

З метою закріплення позитивних тенденцій в агропромисловому комплексі в області розроблено ряд цільових галузевих програм на 2001-2005 роки.

Зокрема, "Зерно Вінничини 2001-2004" та ряд інших з рослинництва, "Зрошувальне землеробство Вінничини", програми стабілізації і розвитку галузей тваринництва, які передбачають стабілізацію та перспективний розвиток сільськогосподарського виробництва на наукових основах.

Програмами передбачено вирішення основних питань:

в рослинництві:

-  подальше виведення з активного обороту малопродуктивних земель;

-  удосконалення структури посівних площ та сівозмін;

-  вирощування культур за новими інтенсивними технологіями з дотриманням науково обґрунтованих норм внесення мінеральних та органічних добрив;

-  впровадження та використання перспективних та високо репродуктивних сортів;

-  впровадження нових методів зрошення.

в тваринництві:

-  стабілізацію поголів'я худоби всіх видів і зростання чисельності до 2004 року на 5 відсотків;

-  забезпечення кормовими ресурсами тваринництво господарств всіх форм власності, в тому числі запровадження власного виробництва

-  комбікормів;

-  нарощування обсягів виробництва шляхом підвищення продуктивності худоби;

-  підвищення генетичного потенціалу тварин, впровадження високопродуктивних порід вітчизняної та зарубіжної селекції;

-  розвиток племінного птахівництва;

в механізації:

-  оновлення машинно-тракторного парку за рахунок лізингового фонду.


Економіко-статистичний аналіз сільськогосподарського виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в Вінницькій області. 2003 р. - 4.0 out of 5 based on 1 vote