Інструкція щодо заповнення договору добровільного страхування відповідальності перевізника (автомобільного)

Додаток 3 до Програми добровільного страхування відповідальності перевізника (автомобільного)

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення договору добровільного страхування відповідальності перевізника (автомобільного)

Ця інструкція встановлює єдиний порядок заповнення полів бланка договору добровільного страхування відповідальності перевізника (автомобільного) (далі – Договір).

Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви Страхувальника, за формою наданою Страховиком.

Договір оформляється на комп’ютері та роздруковується в двох екземплярах. Перший примірник (оригінал) видається Страхувальникові, а другий (копія) зберігається у Страховика.

Договір повинен бути підписаний уповноваженою особою Страхувальника або уповноваженою особою, що діє від імені Страхувальника. Підпис повинен бути розшифрований із вказівкою ПІБ і посадою особи, що підписала, а також найменування, номера й дати документа, що підтверджує його повноваження. Якщо Договір підписаний уповноваженою особою, що діє від імені Страхувальника, необхідно вимагати надання довіреності, що підтверджує його повноваження, а також документа, що засвідчує його особистість. Копія довіреності повинна бути додана до договору страхування.

Відступ від типової форми Договору (додавання, виключення або зміна розділів і формулювань) не допускається. Повноваження на внесення змін та доповнень до типових форм Договорів має лише андеррайтер.

Усі пункти та підпункти Договору мають бути заповнені.

Оформлення проводиться уважно, акуратно, із заповненням усіх полів, передбачених формою Договору. Виправлення, внесенні в текст Договору від руки, повинні бути в обов’язковому порядку завірені підписом особи, яка внесла виправлення, та печаткою Страховика.

Кожна сторінка договору повинна бути підписана уповноваженими представниками Страховика та Страхувальника.

Договір заповнюється українською мовою.

Порядок кодування форми Договору, продукту, агента, каналу продажу встановлюється відповідними документами Департаменту операційної діяльності Товариства.

Наприклад: 12/0000004 /

1

0

0

1

/

0

7

Далі зазначається місце та дата укладання Договору.

Наприклад: м. Київ «30» липня 2007 р.

У Договорі повинні бути заповнені наступні розділи:

—  преамбула Договору (інформація про Страховика та Страхувальника);

—  Страхова сума, ліміту зобов’язань Страховика. Франшизи;

—  Страховий тариф, страхова премія. Порядок розрахунків;

—  Територія та строк дії Договору;

—  Реквізити та підписи Сторін.

§  У преамбулі Договору

—  У рядку, що містить інформацію про Страховика, а саме:

—  В ОСОБІзазначається посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи Страховика;

—  ЯКИЙ (ЯКА) ДІЄ НА ПІДСТАВІ – слід зазначити номер та дату довіреності, на підставі якої уповноважена особа Страховика має право підпису.

—  У рядку, що містить інформацію про Страхувальника зазначається повне найменування організації (юридичної особи). Якщо Страхувальником є фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, то вказується «Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа ПІБ» або «Фізична особа — підприємець ПІБ» (відповідно свідоцтва про реєстрацію). Використання абревіатур і скорочень не допускається.

Наприклад: «Суб’єкт підприємницької діяльності –фізична особа Іванов Іван Іванович» або «Фізична особа — підприємець Іванов Іван Іванович».

—  ЩО Є ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК – слід зазначити на яких умовах Страхувальник є платником податку.

Наприклад: на загальних умовах;

—  В ОСОБІ – зазначається посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи Страхувальника;

—  ЯКИЙ (ЯКА) ДІЄ НА ПІДСТАВІ – слід зазначити, на підставі якого юридичного документа (найменування, номер, дата) уповноважена особа Страхувальника має право підпису (Статут, доручення, свідоцтво про реєстрацію тощо).

§  У розділі 3 „Страхова сума, Ліміт зобов’язань Страховика. франшизи”

—  у пункті 3.6 Договору — зазначається загальний ліміт зобов’язань Страховика за Договором (цифрами та прописом), який розраховується як добуток ліміту відповідальності на один транспортний засіб на кількість транспортних засобів, зазначених в Додатку 1 до Договору;

 

§  У розділі 4 „Страховий тариф. Страхова премія. Порядок здійснення розрахунків”

—  у пункті 4.1 Договору – зазначається тарифна ставка (у відсотках до другого знака після коми).

—  у пункті 4.2 Договору – зазначається страхова премія за кожним транспортним засобом, яка розраховується як добуток ліміту відповідальності на один транспортний засіб на страховий тариф. Страхова премія зазначається числом з двома знаками після коми. Страхова премія зазначається цифрами та прописом;

—  у пункті 4.3 Договору зазначається загальна страхова премія за Договором, яка розраховується як добуток страхової премії за кожним транспортним засобом на кількість транспортних засобів. Страхова премія зазначається числом з двома знаками після коми. Страхова премія зазначається цифрами та прописом;

§  у пункті 4.4 Договору зазначаються умови сплати страхової премії: розмір страхової премії або її частини, що підлягає сплаті, у відсотках та в абсолютній грошовій величині у гривнях (цифрами та прописом), а також дату, до якої повинна бути внесена страхова премія або її частина. У випадку сплати страхової премії одним платежем заповнюється лише підпункт 4.4.1. Інші підпункти видаляються.

§  У розділі 5 „територія та строк ДІЇ ДОГОВОРУ”

—  у пункті 5.3 Договору – зазначається дата початку дії Договору;

—  у пункті 5.4 Договору – зазначається дата закінчення дії Договору.

Якщо Договір укладається на рік, то дата закінчення має бути визначена як дата початку дії мінус один день, рік закінчення визначається як рік початку дії плюс один рік.

§  У розділі 16 „РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТорін”

У розділі Страхувальник зазначається повне найменування організації (юридичної особи) або «Суб’єкт підприємницької діяльності — фізичної особи ПІБ» (використання абревіатур і скорочень не допускається).

— у рядку АДРЕСА для Страховика й Страхувальника зазначається повна юридична адреса. У тому випадку якщо юридична адреса не збігається з фактичною адресою Страховика/ Страхувальника, у рядку вказується також фактична адреса Страховика/ Страхувальника;

— у рядку БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ для Страховика й Страхувальника – зазначається поточний рахунок, банк, МФО. Для Страховика можлива вказівка поточних реквізитів СК «ПРОВІДНА» у регіоні за допомогою штампа;

у рядку код ЄДРПОУ для Страховика й Страхувальника – зазначається код ЕДРПОУ або ідентифікаційний номер (для Страхувальника – фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності);

— у рядках ТЕЛЕФОН та ФАКС — зазначається номер телефону, факсу Страховика й Страхувальника;

— у рядках Підпис та піб – ставиться підпис уповноважених осіб Страховика й Страхувальника (які були вказані у рядку „в особі”), зазначаються їх прізвище, ім’я та по батькові та договір засвідчується печатками Страховика та Страхувальника.

Договори, за якими перевищується ліміт агента Страховика, підписують директор філії, директор ЦПОК. Агенти, яким довіреність не видається, не мають права підписувати Договір страхування та ставити на свій підпис печатку „для договорів”. В цьому разі агент ставить підпис біля рядка „Код представника Страховика”, а Договір підписує особа, яка має довіреність (директор філії, директор ЦПОК).

Строки „код представника Страховика” та „код консультанта” заповнюються відповідно до Порядку формування коду договорів страхування (полісів), що діє в Компанії на дату укладання договору страхування.

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Документы по страхованию. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *