04 | 04 | 2020
Экономика
Литература

Розрахунку страхової премії по страхуванню подорожуючих за межами України

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голоса)

Методичні рекомендації щодо розрахунку страхової преміїпо страхуванню подорожуючих за межами України

Розрахунок суми страхової премії по основним програмам страхування (А, В).

1. Для одноразової поїздки за кордон:

Страхова премія = кількість днів поїздки * тарифна ставка

Тарифна ставка - страховий платіж за один день поїздки. Базові тарифні ставки містяться в „Страховому калькуляторі” Додаток 4.

При розрахунку страхової премії можуть застосовуватися корегуючі коефіцієнти (див. „Страховий калькулятор”).

1)  при страхуванні осіб, які виїжджають за кордон для занять професійним чи аматорським спортом;

2)  при виїзді за кордон осіб похилого віку;

3)  при страхуванні осіб, що виїжджають за кордон для виконання робіт по найму (роботи з підвищеним ризиком);

4)  для дітей до 14 років;

5)  для груп Застрахованих осіб;

6)  для осіб, що придбали два поліси по даному виду.

Позначення групи ризику вказується у відповідній графі полісу.

Згідно таблиці коефіцієнтів розраховується поправочний коефіцієнт (Кп).

Кп розраховується як добуток корегуючих коефіцієнтів, що застосовуються у конкретному випадку.

Страховий платіж = кількість днів поїздки * Кп

Сума страхового платежу перераховується в гривні по офіційному обмінному курсу НБУ на дату виписки полісу.

Приклад 1: Сім'я з трьох осіб виїжджає у туристичну подорож до США на 25 днів. Склад сім'ї: Глібов Володимир (Glibov Volodymyr) – 02/03/1945, Глібова Наталія (Glibova Nataliya) – 12/07/1957, Глібов Андрій (Glibov Andriy) – 16/08/1995.

Страхова сума 50 000 (USD). Програма А.

Тариф базовий – 0,585.

Для Глібова Володимира застосовується корегуючий коефіцієнт за віком – V1 – 1,50.

Кп = 0,585*1,5= 0,878 Страхова премія = 25 * 0,878 = 21,95 (USD)

Для Глібової Наталії – корегуючі коефіцієнти не застосовуються.

Страхова премія = 25 * 0,585 = 14,63 (USD)

Для Глібова Андрія застосовується корегуючий коефіцієнт D – 0,85.

Кп = 0,585*0,85 = 0,497 Страхова премія = 25*0,497 = 12,43 (USD).

Загальна страхова премія = 49,01 (USD) = 247,50 грн

 

Приклад 2: Група футболістів – професіоналів (18 спортсменів та 4 особи супроводу) виїжджає на збори до Франції. Строк поїздки 15 днів. Страхова сума 30 000 EUR. Програма В.

Тариф базовий - 0,551 EUR/день.

Для футболістів враховується корегуючий коефіцієнт SP 3 – 2,5.

Для всієї групи застосовується корегуючий коефіцієнт – К3 – 0,8.

Для футболістів Кп = 0,551*2,5*0,8 = 1,102.

Для осіб супроводу Кп = 0,551*0,8 = 0,441

Страховий платіж для футболістів = 15днів * 1,102* 18 чол. = 297,54 EUR

Страховий платіж для осіб супроводу = 15днів*0,441*4 чол. = 26,46 EUR

Загальний страховий платіж = 324 EUR = 1636,20 грн.

2. Розрахунок страхової премії для програми „Багаторазова подорож”.

У „Страховому калькуляторі” тариф для програми „Багаторазові подорожі” розрахований за весь період страхування на одного застрахованого.

При розрахунку страхової премія також застосовуються корегуючі коефіцієнти (Таблиця 5 Страхового калькулятора).

Приклад 3: Кондратюк Борис (12.08.1946) та Муратов Олексій (25.06.1965) будуть їздити у відрядження до Іспанії на протязі року. Загальна кількість днів перебування за кордоном - 180 днів. Страхова сума 30 000 EUR. Програма А.

Страховий платіж згідно „Страхового калькулятора” таблиця 3.3 - 36,50 EUR (за весь період).

Для застрахованого Кондратюка Б. застосовується корегуючий коефіцієнт V1 – 1,50.

Страховий платіж = 36,5*1,5 = 54,75 EUR

Загальний страховий платіж = 91,25 EUR = 460,80 грн.

Розрахунок страхової премії по додатковим програмам страхування:

Для додаткових програм „Страхування від нещасного випадку”, „Додаткове медичне страхування” страхова премія розраховується таким чином:

Страхова премія = кількість днів поїздки * тарифна ставка

Тарифна ставка - страховий платіж за один день поїздки (Страховий калькулятор).

Тариф розрахований в гривнях.

По додатковим програмам „Страхування ризику неможливості здійснення поїздки”, „Страхування багажу під час закордонної поїздки” тариф розрахований за весь період страхування на одного Застрахованого.

При розрахунку страхової премії по додатковим програмам страхування корегуючі коефіцієнти не застосовуються.

У полісі у графі „Страхова премія, грн/ Insurance рremium,UAH” по додатковим програмам вказується страхова премія для всіх застрахованих по полісу.

Приклад 4: Сім'я з трьох осіб виїжджає у туристичну подорож до США на 25 днів. Склад сім'ї: Глібов Володимир (Glibov Volodymyr) – 02/03/1945, Глібова Наталія (Glibova Nataliya) – 12/07/1957, Глібов Андрій (Glibov Andriy) – 16/08/1995. Страхова сума 50 000 (USD). Програма медичних витрат - програма А. Додаткові програми страхування: страхування від нещасного випадку - страхова сума 5 000 грн, додаткове медичне страхування – 5 000 грн, страхування ризику неможливості здійснення поїздки – 1000 USD.

По програмі медичних витрат загальна страхова премія складає 247,50 грн (розраховано в Прикладі 1).

По програмі страхування від нещасного випадку тариф – 0,358 грн/день(Табл.3.5. Страхового калькулятора).

Страховий платіж = 0,358 грн/день* 25 днів* 3 чол. = 26,85 грн.

По програмі додаткового медичного страхування тариф – 0,358 грн/день (Табл.3.6. Страхового калькулятора).

Страховий платіж = 0,358 грн/день* 25 днів* 3 чол. = 26,85 грн.

По програмі страхування ризику неможливості здійснення поїздки тариф – 8,89 USD за весь період. (Табл.3.7. Страхового калькулятора).

Страховий платіж = 8,89 USD * 3 чол. = 26,67 USD = 134,68 грн.

Загальна страхова премія по додатковим програмам = 188,38 грн

Загальна страхова премія по договору = 435,88 грн


Розрахунку страхової премії по страхуванню подорожуючих за межами України - 5.0 out of 5 based on 2 votes