Заповнення полісів страхування осіб під час подорожі за кордон

Додаток № 3

до наказу від _________________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАПОВНЕННЮ ПОЛІСІВ СТРАХУВАННЯ ОСІБ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ ЗА КОРДОН

Загальні положення.

Міжнародній страховий поліс для подорожуючих використовується для страхування осіб під час здійсненні ними зарубіжних поїздок.

Страхувальник (Застрахована особа) може самостійно обрати основну програму страхування:

1.  Програма А.

2.  Програма В.

3.  Програма „Банківська карта” – тільки для власників банківських карт.

Заявка на просчет работы по бухучету, экономике, маркетингу
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
 • Шрифт, pt
 • 12 pt
 • 14 pt
 • Другой
Прикрепить файл
Узнать стоимость

Цей поліс надає можливість при виїзді за кордон в доповнення до основної програми придбати наступні додаткові програми страхування:

1.  „Страхування від нещасного випадку”.

2.  „Додаткове медичне страхування”.

3.  „Страхування неможливості здійснення поїздки”.

4.  „Страхування багажу”.

При оформленні полісу заповнюється тільки перший з чотирьох самокопіювальних аркушів. Після заповнення полісу четвертий аркуш відривається та здається в ЗАТ «Страховка» разом з звітом встановленого зразка, третій аркуш також відривається і залишається у Страхового агента.

Заповнення полісу проводиться кульковою ручкою (синіх, чорних кольорів), розбірливо та чітко, виправлення не допускаються. Зіпсований поліс анулюється, заноситься у звіт та здається в страхову компанію. При цьому поліс перекреслюється по діагоналі з поміткою „Зіпсований”.

Заповнення полісу.

Графа полісу

Інформація, що вказується

 

З / По/

From to

Вказуються дата початку (число, місяць, рік) та дата закінчення (число, місяць, рік) дії полісу.

Днів/

Days

Вказується загальна кількість днів дії полісу (з датою початку та датою закінчення дії полісу включно).

Обмеження, днів/

The limitation,days

Вказується обмеження по загальній кількості днів перебування за кордоном на протязі строку дії полісу для осіб, які здійснюють декілька зарубіжних поїздок на протязі визначеного проміжку часу (по програмі „Багаторазові подорожі” та по програмі „Банківська карта”), або для осіб які не знають точної дати виїзду.

Для одноразових подорожей кількість днів в цій графі співпадають з кілкістю днів в графі „Днів/Days”.

По програмі „Багаторазові подорожі” кількість днів в цій графі менше ніж у графі „Днів/Days”(кількість днів згідно Страхового калькулятора).

По програмі „Банківська карта” в цій графі вказується 200 днів, а в графі „Днів/Days”- 365 днів.

Територія дії Договору/

Insurance territory

Ставиться відповідна літера, що позначає територію дії полісу:

E — при поїздках в країни Європи, Балтії, СНД, а також в Туреччину, Кіпр, Ізраіль, Єгипет, Тунис и ОАЕ;

W — при поїздках по всьому світу.

Страхування за програмою медичних витрат/Insurаnce by programm medical expenses

Страхувальник (Застрахована особа) обирає програму, по якій буде здійснюватися страхування. Непотрібні клітинки закреслюється. Не закресленою залишається клітинка з позначенням програми, по якій буде здійснюватися страхування.

Страхова сума (медичні витрати)/

Sum insured (medical expenses)

Вказується страхова сума на одну Застраховану особу по обраній основній програмі страхування.

УВАГА! Обов’язково вказуються грошові одиниці: EUR або USD

Безумовна франшиза (медичні витрати)/ Deductible (medical expenses)

Вказується розмір франшизи по основній програмі страхування. Обов’язково зазначається грошова одиниця відповідно до грошової одиниці страхової суми (EUR або USD). Якщо франшиза не передбачена — ставиться прочерк.

Страхувальник (Застрахований)/

Insurunt (Insured)

Вказується латинськими літерами (у відповідності з даними закордонного паспорту) прізвище та ім’я фізичної особи, яка виявила бажання укласти договір страхування на свою користь або на користь іншої особи. Страхувальником не може бути неповнолітня особа. Якщо поліс виписується на дитину, то в цій графі вказуються прізвище та ім’я особи, яка вносить платіж (батько, мати тощо).

або

Назва Страхувальника-юридичної особи.

Адреса, тел. / Address, tel.

Вказується адреса постійного проживання Страхувальника, її контактний телефон

Додатково Застраховані / Additional Insureds (Прізвище та ім’я/ Name and first name)

Ці графи заповнюються у випадку виїзду за кордон групи до чотирьох осіб. Тут заповнюються прізвище та ім’я додатково Застрахованих осіб латинськими літерами, вказується номер паспорту та дати народження Застрахованих осіб (на основі даних закордонного паспорту).

УВАГА! Якщо Застрахованою особою є дитина, яка не має власного закордонного паспорту, вказується номер того документу, на підставі якого дитина перетинає кордон. Наприклад, закордонний паспорт одного з батьків, в який вписана дитина.

УВАГА! Якщо кількість Застрахованих осіб є більшою 4 (чотирьох), в цій графі вказується “згідно списку”, а інформація про Застрахованих вноситься у список затвердженої форми (додаток № 6), який додається до полісу і є його невід’ємною частиною. У цьому випадку у графі „Кількість Застрахованих/ Number of Insured person” вказується загальна кількість Застрахованих по договору осіб.

Паспорт/

Passport

Серія та номер закордонного паспорту Страхувальника (Застрахованої особи). Якщо Застрахованою особою є дитина, яка не має власного закордонного паспорту, вказується номер того документу, на підставі якого дитина перетинає кордон. Наприклад, закордонний паспорт одного з батьків, в який вписана дитина.

Дата народження/

Date of birth

Дата народження (число, місяць, рік) Страхувальника (Застрахованої особи)

Категорії ризику/

Categories of risk

Вказується позначення групи ризику, до якої відноситься Застрахована особа, відповідно до таблиці коефіцієнтів (Таблиця 5 Страхового калькулятора – Додаток 4. Тобто якщо вказується група ризику – це означає, що до базових страхових тарифів застосовуються поправочні коефіцієнти. Якщо коефіцієнти не застосовуються – ставиться прочерк.

Страховий тариф/

Insured tariff

Вказується страховий тариф на одну Застраховану особу. Тариф розраховується згідно Страхового калькулятора (Додаток 4).

Страхова премія, грн/

Insurance рremium,UAH

Вказується страхова премія по основній програмі медичних витрат на одного Застрахованого.

Страхова премія по всім застрахованим (медичні витрати)/ Total іnsurance рremium (medical expenses)

Вказується загальна страхова премія по всім Застрахованим по основній програмі страхування (сума страхових премій по кожному Застрахованому).

Додаткові програми страхування/ Additional insurаnce program

Якщо Страхувальник обирає додаткові програми страхування, то в цих графах вказуються відповідно страхова сума на одну Застраховану особу, страховий тариф, загальна страхова премія по обраній програмі для всіх Застрахованих осіб. Розрахунок страхової премії описаний в Додатку 5.

Страхова сума/

Sum insured

Страхові суми по обраним додатковим програмам на одну Застраховану особу.

Страховий тариф/ Insured tariff

Страхові тарифи по обраним додатковим програмам страхування згідно Страхового калькулятора (Додаток 4).

Страхова премія, грн/

Insurance рremium,UAH

Загальна страхова премія для всіх Застрахованих по обраним додатковим програмам страхування відповідно.

Всього по дотатковим програмам/ Total additional programm

Вказується страхова премія по всім Застрахованим особам по всім обраним додатковим програмам страхування.

Кількість Застрахованих/

Number of Insured person

Кількість осіб, які є Застрахованими за цим полісом.

Дата виписки/ Issue date:

Вказується дата заповнення полісу (число, місяць, рік).

Загальна Страхова премія за договором/ Total insurance рremium

Вказується загальна страхова премія по всьому договору, що дорівнює сумі загальної страхової премій по всім Застрахованим по основній програмі та загальній страховій премії по всім Застрахованим по додатковим програмам страхування.

Особливі умови/ Special conditions

Заповнюється при проведенні акцій

Код представника Страховика

Код Консультанта

Можуть заповнюватися або тільки один Верхній код, або обидва коди одночасно, а саме:

1) Якщо в клітинці „Код каналу продажу” Верхнього коду ставиться код 1 — агентський канал продажу (див. Порядок формування коду Договору страхування/Полісу та Договору доручення) по будь-якому типу продаж (роздрібний або корпоративний), то необхідно заповнювати тільки Верхній код – „Код представника Страховика”.

2) Якщо в клітинці „Код каналу продажу” Верхнього коду ставиться код 2 (офісні роздрібні канали продажу) по типу продажу Р (роздрібні канали продажу), то заповнювати необхідно тільки Верхній код — „Код представника Страховика”, тому що Менеджер офісного продажу – це штатний працівник Центру продажу та обслуговування клієнтів чи офісу продажу Страхової компанії, який заключає договір страхування в рамках прямого офісного продажу, тобто без повіреного.

3) Якщо в клітинці „Код каналу продажу” Верхнього коду ставиться код 2 (прямі корпоративні канали продажу) по типу продажу К – корпоративні канали продажу:

а) без оплати винагороди – заповненню належить тільки Верхній код „Код представника Страховика”;

б) з виплатою винагороди – заповненню належить Нижній код – „Код Консультанта”, у цьому випадку в клітинці „Код каналу продажу” Нижнього коду ставиться код 5 (суб’єкт підприємницької діяльності) по будь-якому типу продажу.

4) Якщо в клітинці „Код каналу продажу” Верхнього коду ставиться код 3 або 4 (альтернативні роздрібні, партнерські корпоративні канали продажу) по будь-якому типу продажу, то необхідно заповнювати і Нижній код – „Код консультанта”.

У цьому випадку в клітинці „Код каналу продажу” Нижнього коду ставиться код 3 або код 4 або код 5 по будь-якому типу продажу в залежності від того, хто є Консультантом при укладенні договору страхування.

Порядковий номер для штатного працівника – це табельний номер працівника, а для повіреного – це порядковий номер договору доручення (код партнера), який починається з цифри 5.

Додаткова інформація:

1)  Якщо в клітинці „Код каналу продажу” Верхнього коду ставиться код 4 (альтернативні роздрібні канали продажу чи партнерські корпоративні канали продажу – продаж за допомогою банків) по будь-якому типу продажу (роздрібні чи корпоративні), то в клітинках „Додаткова інформація” вноситься МФО Банку;

2)  Якщо в клітинці „Код каналу продажу” Верхнього коду ставиться код 3 (альтернативні роздрібні чи партнерські корпоративні канали продажу – продаж за допомогою партнерів) і при укладенні Генерального договору про співробітництво с цим партнером передбачена деталізація по цьому повіреному — партнеру (наприклад, коди структурних підрозділів) по будь-якому типу продажу, то ця деталізація відображається у графі „Додаткова інформація”.

Місце печатки / Seal

_________________________

Страховик/ Insurer

Підпис уповноваженого представника Страховика (директор філії, директор ЦПіОК, МАГ, андеррайтер, штатний агент), та печатка Страховика. Печатка має міститися на всіх чотирьох аркушах полісу. Позаштатні агенти не мають права підписувати договір страхування та ставити на свій підпис печатку „для договорів”. В цьому разі позаштатний агент ставить підпис біля рядка „Код представника Страховика”, а договір підписує особа, яка має довіреність (директор філії, директор ЦПіОК, МАГ, андеррайтер).

З умовами страхування ознайомлений/

Familiarized with the insurance terms and conditions__________________

Страхувальник/Insurunt

Підпис Страхувальника-фізичної особи. При оформленні полісу на неповнолітню особу або на групу осіб підпис ставить та особа, яка вносить страховий платіж, тобто Страхувальник.

або

Підпис уповноваженої особи Страхувальника-юридичної особи та печатка юридичної особи.

Похожие статьи:
Запись опубликована в рубрике Документы по страхованию. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *