01 | 06 | 2020
Экономика
Литература

Інформаційний лист про дії особи, застрахованої за програмою КАСКО, при врегулюванні страхового випадку

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ про дії особи, застрахованої за програмою КАСКО, при врегулюванні страхового випадку

Шановний(-а) _____________________________.

Для уникнення непорозумінь при врегулюванні збитків по заявленому Вами випадку, який має ознаки страхового, Вам необхідно уважно вивчити зміст даного інформаційного листа і надати спеціалісту ЗАТ "Страховка" наступні документи:

Перелік документів

Дата приймання документів (вказати год. хв.)

Підпис представника Страховика

Підпис Страхувальника

Заява про настання події

     

Договір страхування (поліс)

     

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ

     

Посвідчення водія, який керував ТЗ в момент настання ДТП

     

Документи на право керування ТЗ

(довіреність, подорожній лист)

     

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи

     

Первинна довідка ДАІ

     

Розширена довідка ДАІ

     

Постанова суду у справі про адміністративне правопорушення (для регресного позову ЗАТ „СК „ПРОВІДНА” до винної особи)

     

Довідки інших компетентних органів (міліції, МНС тощо) відносно факту пошкодження ТЗ

     

Документи СТО (рахунок, наряд-замовлення, акт виконаних робіт)

     
       
       
       

Контактні дані працівника ЗАТ "Страховка"

Посада

ПІБ

Телефон (факс)

     

Пояснення про подальші дії та інформаційний лист мною отримано _________________________ (_________________________________)

„____” ___________200__р.

Звертаємо Вашу увагу на таке:

– при проведенні огляду пошкодженого транспортного засобу (ТЗ) Вам необхідно уважно прочитати і підписати протокол (акт) огляду ТЗ;

– страхова компанія (СК) компенсує оплату ремонту чи замінення тих вузлів, частин і агрегатів ТЗ, що були зафіксовані в протоколі (акті) огляду ТЗ і мають безпосереднє відношення до страхового випадку;

– обираючи спосіб визначення суми страхового відшкодування за калькуляцією СТО, до початку виконання ремонтних робіт на СТО, необхідно надати в СК повну калькуляцію ремонту, яку СК погоджує протягом однієї доби. Ремонтні роботи можна починати тільки після погодження калькуляції співробітниками СК;

– якщо при проведенні ремонту будуть виявлені приховані дефекти (пошкодження), про що належить повідомити СК з метою складення додаткового протоколу (акта) огляду. Якщо ця умова не буде виконана Страхувальником, СК не виплачує страхове відшкодування за приховані дефекти (пошкодження);

– обираючи спосіб визначення суми страхового відшкодування за калькуляцією СТО, після виконання ремонту ТЗ Страхувальник повинен передати в СК оригінали актів виконаних робіт або інших документів СТО та оригінали платіжних документів, що підтверджують оплату Страхувальником вартості ремонтних робіт (чеки, квитанції, касові ордери тощо);

– після виконання відновлювального ремонту Страхувальник повинен надати ТЗ для огляду представникові СК, за результатами якого складається відповідний протокол огляду ТЗ. В іншому випадку претензії Страхувальника при настанні у майбутньому пошкоджень тих самих частин ТЗ не приймаються.

 

ПОРЯДОК

застосування підпунктів 4.3.32-4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону України

„Про податок з доходів фізичних осіб” відносно страхових виплат, страхового відшкодування, викупних сум, отриманих платником податку
за договорами страхування

При страхуванні майна платників податків сума страхового відшкодування, яка не включається в загальний місячний або річний оподатковуваний дохід платника податку, не може перевищувати вартість застрахованої власності, розраховану відповідно до звичайних цін на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових внесків (премій), і повинна бути направлена на ремонт, відновлення застрахованої власності або на її заміщення. При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Якщо платник податку втрачає належний йому на правах власності застрахований об’єкт майна внаслідок його крадіжки, руйнування чи визнання непридатним для використання за наявності обставин непереборної сили, або внаслідок його вимушеного заміщення з інших причин, то такий платник податку при отриманні суми страхового відшкодування зобов’язаний використати його на відновлення такого майна чи придбання нового майна, аналогічного втраченому, таким чином:

– для рухомого майна заміщення (відновлення) повинне бути виконане до кінця календарного року, наступного за роком, в якому сталася така страхова подія;

–для нерухомого майна таке заміщення (відновлення) повинне бути виконане до кінця другого календарного року, наступного за роком, в якому сталася така страхова подія.

Наявність факту втрати об’єкта майна внаслідок його крадіжки, руйнування або визнання непридатним для використання за наявності обставин непереборної сили повинні бути підтверджені офіційними висновками органів внутрішніх справ України чи іншими установами або організаціями, які відповідно до чинного законодавства України уповноважені посвідчувати наявність обставин непереборної сили.

Якщо платник податку, який отримав страхове відшкодування, не виконує такого заміщення (відновлення) протягом вказаних строків, то невикористана сума такого страхового відшкодування включається ним до відповідного річного оподатковуваного доходу.

Факт заміщення (відновлення) застрахованого об’экта майна, що належить Страхувальникові на правах власності і був викрадений, зруйнований або визнаний непридатним для використання за наявності обставин непереборної сили, або внаслідок його вимушеного замінення з інших причин, повинен бути підтверджений платником податку розрахунковими документами (квитанціями, фіскальними чеками, приходними касовими ордерами, договорами купівлі-продажу, договорами підряду на виконані роботи з відновлення майна, укладені у встановленому чинним законодавством України порядку).

Інформаційний лист про дії особи, застрахованої за програмою КАСКО, при врегулюванні страхового випадку - 5.0 out of 5 based on 1 vote